אאא

בדרשתו השבועית בפני אברכים בשכונת הר נוף בירושלים תקף ראב"ד "העדה החרדית" הגאון רבי משה שטרנבוך את החוק החדש בעניין נישואין שהתקבל בשבוע שעבר על ידי בית משפט העליון בארצות הברית.

הגר"מ שטרנבוך ציטט את הנאמר בפרשה "צרור את המדינים והיכתם אותם" ואמר כי "בגמרא מבואר שעם ישראל היו צריכים כפרה על מלחמת מדיין ואף על פי שלא חטאו אבל מידי הרהור לא יצאו והרהורי עבירה קשים מעבירה".

"הנה בשבוע האחרון יצא חוק חדש בארצות הברית בעניין רישום הנישואין להרבות את כוח הטומאה, וחס ושלום יש לכך השפעה גדולה על כל עם ישראל בכל מקומות מושבותיהם", הזהיר הראב"ד.

הגר"מ שטרנבוך המשיך ואמר כי "אף שחוקקו חוק זה במקום רחוק - בארה"ב אולם מצינו שכאשר רוח הטומאה מתגבר הרי זה משפיע טומאה בכל העולם. וכמו שמצינו בימי המבול שמחמת הטומאה שריחפה בעולם אפילו הבהמות התקלקלו ושינו את טבען ואם כן עכשיו כשהטומאה גוברת אצל הגויים הניסיונות ורוח הטומאה גובר גם אצלינו".

הראב"ד הוסיף והסביר כי "מאידך יש בכך שמחה זאת משום שמידת הדין מתוחה על עם ישראל על כך שבתוך מחנינו קיימת טומאה גדולה אבל עכשיו שהקב"ה רואה עד היכן מגיעה טומאת עכו"ם אומר הקדוש ברוך הוא אין כעמי ישראל".