אאא

אברך מירושלים, אחים מנתניה ושכיר מפתח תקווה נעצרו בחשד להשמטת הכנסות של מיליוני שקלים בגין שכר דירה. 

האחים מנתניה, אדם נוסף מפתח תקווה ואברך מירושלים, המקבל מלגה חודשית בסך 2,500 שקלים, נעצרו בחשד שהעלימו הכנסות של מיליוני שקלים ששילמו להם שוכרי הדירות שבבעלותם.

על פי החשד, אחד האחים מנתניה העלים הכנסות בהיקף של כ-2,700,000 שקלים, כאשר אחיו השמיט הכנסות בסך של כ-1,600,000 שקלים, האדם הנוסף מפתח תקווה השמיט הכנסות בסך של כ-800,000 שקלים והאברך מירושלים חשוד כי השמיט הכנסות בסך של כ-1,300,000 שקלים.

החקירה מנוהלת במשרד חקירות מס הכנסה מרכז. מהחקירה בעניינם של האחים עולה כי ברשותם דירות ברחוב עולי הגרדום בעיר, אותן השכירו מבלי שפתחו תיק ברשות המסים מבלי שדיווחו על ההכנסות.

מהחקירה עלה כי בבעלותו 12 דירות, שבע מהן רשומות על שמו וחמש מהן רשומות על שם בנו ורק אחת משמשת אותם למגורים. אחד האחים הודה כי בשנים 2005 - 2014 לא דיווח על ההכנסות בסך 2.7 מיליון שקלים, שקיבל מהשכרת דירותיו בנתניה ובכפר יונה. אחיו, הודה אף הוא כי בשנים 2005 – 2015 היו בבעלותו 6 דירות בנתניה, אותן השכיר ובגינן שולם לו שכר דירה בסך כ-1.6 מיליון שקלים אולם בדוחות שהגיש למס הכנסה דיווח כי גובה השכירות נמוך מרף הפטור ממס.

מהחקירה בעניינו של החשוד הנוסף מפתח תקווה עלה כי בבעלותו 5 דירות שהושכרו במרוצת השנים 2005 – 2014, זאת ללא פתיחת תיק ברשות וללא דיווח. בדיקת חוזי השכירות הצביעה על סך הכנסות של כ-800,000 שקלים בתקופה הרלוונטית. בחקירה הוא הודה כי לא דיווח על הכנסותיו משכר דירה.

משרד חקירות מס הכנסה ירושלים והדרום מנהל את החקירה נגד האברך מירושלים ומהבקשה שהגיש לבית המשפט עולה כי הוא החל ברכישת נכסי נדל"ן כבר לפני עשור ובבעלותו 5 דירות ונכסים המניבים לו הכנסה חודשית ולמרות זאת הוא לא פתח תיק במס הכנסה ולא דיווח על הכנסותיו מתשלומי השכירות שקיבל. הואיל והוא לא השיב לדרישת הדיווח שנשלחה לו, הוא נחקר. בחקירה הוא הודה כי הכנסותיו משכירות החל משנת 2007, עליהן לא דיווח כלל, עומדות על יותר מ-1.3 מיליון שקלים.

החקירה והמעצרים מגיעים כחלק מפעילות גדולה של רשות המיסים נגד מעלימי מס שח משכירי דירות.