אאא

התרגשות בקרב חסידי דז'יקוב בעיר אלעד, לקראת הגעתו של האדמו"ר לראשונה לשבות בעיר בשבת הקרובה. הקהילה החסידית בעיר מונה כיום עשרות משפחות וכאמור זו הפעם הראשונה בה האדמו"ר שובת במחיצתה. 

הרבי יגיע לעיר כבר הערב (חמישי) ויבקר בבית בכירי הרבנים בעיר, הגאון רבי שלמה זלמן גרוסמן, הגאון רבי זושא הורביץ, הגאון רבי מנחם מנדל פקשר ורבנים נוספים בעיר.

מאוחר יותר, ימסור האדמו"ר שיחה תורנית מיוחדת לחסידיו בכולל האברכים בעיר ושיחה נוספת בהיכל ישיבת מחנובקא. בשעות הלילה יערוך הרבי סעודת ראש חודש לחסידיו.

תפילות השבת והטישים ייערכו בבית המדרש של חסידי נדבורנא ובחסידות מספרים כי רבנים נוספים ישתתפו בטישים. ביום ראשון יקיים האדמו"ר קבלת קהל לחסידיו בעיר.