אאא

בית המשפט העליון הכריע בעתירה כנגד הרבנות הראשית לישראל וקבע כי לא תחוייב להעניק כשרות לתוצרת ממפעל הבשר שנחשד בהונאה, לאחר שעובדיו צולמו אורזים בשר טריפה באריזות של בשר כשר.

הרבנות ביקשה לאסור את השחיטה במפעל קונספסיון בפראגוואי למשך שנתיים, אך בשל ההשלכות הכלכליות הכבדות בג"ץ צימצם את האיסור לשנה.

כזכור, סביב הפרשה התעורר ויכוח כאשר היבואן הישראלי המשווק את סחורת המפעל ביקש להמשיך ולשחוט במקום. בעתירה שהגיש לבג״ץ נגד הרבנות הראשית טען כי הסרטונים בוימו אך הרבנות בחרה להאמין למשגיח שצילם ולמען הסר ספק הפנתה אותו לבדיקת פוליגרף בה יצא דובר אמת.

לאור החלטת בית המשפט יאלצו עתה נותני הכשרות להעביר את השחיטה למפעלים אחרים.

ברבנות הדגישו כי הדרישה למנוע את השחיטה במפעל נובעת מהעובדה שזו הפעם השלישית בשנים האחרונות בה נתפס המפעל בנסיונות הונאה שמשמעותם האכלת צרכני כשרות בנבלות וטריפות ונראה כי לא ניתן לתת אמון שוב בבעל המפעל.

עם זאת, לאחר שתחלוף השנה, יאלצו ברבנות הראשית לאפשר למפעל לשוב לעבודה אך גם בג״ץ הסכים כי יהיה צורך להדק את הפיקוח.