אאא

תשעה באב: הרב הראשי לישראל הגאון רבי דוד לאו בשיחה מיוחדת על יום תשעה באב לגולשי האתר החרדי "כיכר השבת".

קטע מתוך דבריו של הגר"ד לאו: 

 "'קרא עלי מועד לשבור בחורי', מלמדים אותנו חז"ל שהמועד הזה הוא היום, יום תשעה באב, היום הקשה כל כך, היום המר, שאנחנו כולנו מתפללים לחוש במהרה את העובדה שביום הזה נולד מושיעים של ישראל מנחם - מבשר הגאולה.

"מפורסמים הדברים שבבית ראשון עם ישראל גלה בשל הריחוק מהתורה, הם חטאו כל כך. וכפי שאומרת הגמרא בנדרים על הפסוק 'על מה אבדה הארץ', אך אחד לא יכל לזהות על מה אבדה הארץ, 'ויאמר ה' - על עוזבם את תורתי', ומפרשי חז"ל במסכת נדרים - שלא ברכו בתורה תחילה. עסקו בתורה, באו ללמוד, אבל לא הפנימו את זה עד כדי כך שהתדרדרו לתחושה איומה וקשה, אותה תחושה של עבודת זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, ולמרות שלמדו תורה, אבל לא עסקו בה, היא לא הייתה יקרה בעיניהם מספיק".

"חלפו להם בסך הכל שבעים שנה ואז הוקם הבית השני, 420 שנה עומד הבית השני עד שהוא נחרב שוב, גם הוא בתשעה באב.

"הבית השני נחרב, אומרים חכמים, בשל שנאת חינם. אנחנו מנסים להבין, שנאת חינם בוודאי זה דבר חמור מאוד, אבל שנאת חינם עם כל החומרה שלה זה איסור תורה, אבל זה איסור של לאו וביטול עשה, זה שווה לעבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים?, שלוש עבירות חמורות כל כך שמי שעובר עליהם חייב למסור את נפשו חלילה זה דומה לאהבת חינם או שנאת חינם?

"את השאלה הזו שואל המהר"ל זצ"ל, והוא עונה, כל אחד מהבתים הוקם לצורך מסוים. הבית הראשון הוקם לצורך השראת שכינה. גם כעת, עם האיסור ללמוד תורה, אבל אנחנו יכולים וצריכים ללמוד, מה המשמעות של בית המקדש עבורנו. 

"הבית השני הוקם מסיבה אחרת, עם ישראל הגיע חזרה לארץ הקודש, אבל רובו הגדול נשאר בגולה, הבית הוקם כדי להיות בקשר עם העם, כדי לחבר אותם למשהו רוחני אחד, שלא תתפזר התורה ותהיה כשתי תורות, לש כך הוקם הבית כדיש תהיה מרכז לחבר את העם עולו למקום אחד, לשם הכך נבנה הבית השני, אבל אז היית שנאת חינם, ואז הטלה הביסה לבניית הבית".

"אנחנו ביום הקשה הזה, עומדים היום ומתאבלים על שני החסרונות, על העדר השראת שכינה בתוכינו ומתאבלים על ריחוק שקיים בנינו.

"היות ואין לנו את שני הדברים הללו, זה הזמן לחזק עצמינו, לבחון עמינו לקשר לעבודת הבורא, לבחון עצמינו בחיזוק ללימוד התורה ובקשר אליה, להרגיש שהיא עסק שלנו, היא חיינו ואורך ימינו, לבדוק עצמינו בקשר של בן אדם לחברו ואז נזכה להבטחת הנביא שימים אלו יהפכו לימי ששון ושמחה".

צפו בשיחה המלאה