אאא

בשעות הבוקר (שני) הגיע מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן למעמד סיום הזמן וסיום מסכת "בבא בתרא" בישיבת "אורחות תורה" שבנשיאותו.

התלמידים קיבלו את מרן בשירה ולאחר מכן נשא ראש הישיבה משא תורני בפני הבחורים.

מרן הגראי"ל דן בדבריו האם כשעושים סיום צריך לדעת את כל המסכת או שמא מספיק ללמוד חלק והעיקר להיות נמנה על כלל הציבור שסיימו.

כמו כן דיבר מרן על כך שיש כאלה שעושים דאצ'ה (נופש) בימי בין הזמנים ואמר מרן ראש הישיבה שלא מרוויחים מזה שום דבר.

לאחר מכן לסיום בירך את מאות בני הישיבה שיצאו תלמידי חכמים גדולים. במעמד השתתפו ראשי ורבני הישיבה ומאות מאות מבני הישיבה ובוגריה.