אאא

חברת 'אפק' סיימה את עבודות הקדיחה באתר "נס 3", נקודת הקידוח השנייה במסגרת פרויקט חיפושי הנפט בדרום הגולן. הקידוח הסתיים בעומק של כ-1,377 מטר. על פי פרסום של חברת ג'יני אנרג'י, בעלת השליטה בחברה, לבורסת ניו-יורק, הממצאים הראשוניים מאתר "נס 3" נמצאו תואמים למודלים הגיאולוגים של החברה ומחזקים את ממצאי אתר הקידוח הראשון, "נס 5", הממוקם כחמישה ק"מ דרומית לאתר הנוכחי.

עוד פורסם בהודעה, כי אפק קרבה לשלב סיום הניתוח ופיענוח הלוגים החשמליים באתר "נס 5" ומניתוח משולב אותו ביצעה החברה נמצאו הידרו-קרבונים לאורך שכבות הקרקע בשתי הבארות.

ד"ר יובל ברטוב, הגיאולוג הראשי של החברה, מוסר כי "התוצאות מעודדות. אנו ממשיכים כעת בהמשך ניתוח תוצאות הלוגים בשתי הבארות, ומתכוננים לביצוע ניסיון הפקה והמשך ביצוע תוכנית הקידוחים על פי התוכנית שאושרה במוסדות התכנון, שבסיומה נוכל לפרסם את התוצאות והאם בידנו מאגר נפט ישראלי מסחרי "

החברה הדגישה כי בשלב זה הממצאים אינם מספקים על מנת להסיק דבר ביחס לגודל המאגר או יכולת ההפקה ממנו.

באפריל 2013 העניקה מדינת ישראל לחברת אפק, חברת בת של ג'יני אנרגיה, רישיון לחיפוש נפט בדרום הגולן. ביוני 2014 אישרה הוועדה המחוזית צפון לחברה לבצע עד 10 קידוחים בשטח החיפוש שאושר. ממצאים גיאולוגים מוצקים מבססים את הערכות מומחי החברה כי קיימת אפשרות להימצאות מאגר נפט משמעותי בגולן.