אאא

שחרורו הצפוי בעוד מספר חודשים של המרגל היהודי יונתן פולארד הכלוא מזה כשלושים שנה גורם לקורת רוח רבה גם בקרב גדולי הדור ששמחו לשמוע על דבר השחרור.

במשך השנים הרבו גודלי הדור בתפילה עבורו ולפני כעשר שנים כתבו גדולי ישראל מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל ולהבחל"ח מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן, מכתב בקשה לנשיא ארצות הברית דאז, למען שחרורו.

הבוקר (רביעי) מתפרסם בעלון "דברי שיח" ממרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי שנשאל בנושא זה, שהרי מסקנת המשנה ברורה הינה כי מי שיוצא מבית האסורים אינו מברך "הגומל" כי אין סכנת נפשות. ונשאל הגר"ח האם במקרה זה שהיה בכלא עשרות שנים, והוא חלש ונחלה מאוד - האם כן יברך הגומל.

מרן רבי חיים קנייבסקי השיב: "לא יברך", בכך הכריע כי פולארד לא יברך "הגומל".

עוד שאלו את הגר"ח על הלכה פסוקה היא (סי' רכ"ה ס") "הרואה חבירו אחר י"ב חדש מברך מחיה מתים, והוא שחביב עליו הרבה ושמח בראייתו", אמנם בימינו אין מברכים, כמו שכתב המשנה ברורה שם, 'אם קיבל ממנו מכתב או שאנשים הודיעוהו משלומו יש דעות באחרונים וספק ברכות להקל', אבל בנדון דידן ששהה במעצר, הרי גם כשהגיע דרישות משלומו, לא הגיע מיד אלא כעבור זמן, וממילא אולי יש לידידיו ומכריו לברך "מחיה המתים".

ופסק מרן רבי חיים כי "המנהג שאין לברך".

בנוסף, נשאל הגר"ח אם פולארד שיוצא מהכלא יברך "הטוב והמטיב" על פי הנכתב ב'שולחן ערוך' ריש סימן רכ"ב, על שמועות שהם טובות לו ולאחרים מברך הטוב והמטיב.

ופסק מרן הגר"ח קנייבסקי: "הן, יברך", שפולארד צריך לברך "הטוב והמטיב".

והוסיפו ושאלו את הגר"ח שלכאורה פולארד, זמנו היה קצוב כמה זמן יהיה במעצר ואולי אין זה שמועות טובות שמשתחרר כי הלא ידע מראש מתי ישוחרר, והשיב הגרר"ח: "אף על פי כן נחשב בשורה טובה ויברך".