אאא

מארה"ב הגיע הבשורה המרה על פטירתו הפתאומית של הרה"ג ר' ארי' לייביש טייטלבוים זצ"ל דומ"ץ בקהל יטב לב וויליאמסבורג מחותן של הגה"צ ר' חיים הערש מייזליש ראש ישיבת סאטמר בני ברק.

הרה"ג ר' ארי לייבוש טייטלבוים זצ"ל היה בן 64 בפטירתו. המנוח בנו של הרה"ג ר' אלחנן טייטלבוים זצ"ל וחתן כ"ק האדמו"ר משינעווא.

כיהן כדיין ומורה צדק בקרית ויואל משה דסאטמר מאנטיסעלא (איחוד קאנטרי בהרי הקעטסקיל ושימש כאחד מגדולי הדיינים בקהילת סאטמר בויליאמסבורג כאשר היה אחראי על כשרות האטיליזים כמו כן פיקח על כשרות המקוואות ועל קציר החיטים באריזונא עליהם מינה אותו רבו האדמו"ר מסאטמר.

המנוח לא התעורר משנתו במפתיע בביתו זאת לתדהמת בני משפחתו שהיו בהלם כבד מפטירתו הפתאומית.

הלויתן תצא בליל מוצ"ש (שעון ארה"ב) מבית המדרש בקרית ויואל משה במאנטיסעלא ומחר ב-7 בבוקר (שעון ארה"ב) מבית המדרש הגדול בקרית יואל.