אאא

היום נכנסה לתוקף הרפורמה במיסוי רכב דו גלגלי לפיה תבוטל האבחנה בין אופנועים לקטנועים, יתווספו דרגות זיכוי חדשות לכלים בעלי מערכת למניעת נעילת גלגלים (abs) ותינתן הטבת מיסוי לרכב תלת-גלגלי בטיחותי.

ביטול האבחנה בין אופנועים לקטנועים מתבקש משום שבמהלך השנים נשחקו ההבדלים ביניהם בעיקר במבנה ובנפח

המנוע, עם כניסת קטנועי מנהלים כבדים עם מנועים גדולים.

שיעורי המס עד כה עמדו על 40% על כל סוגי הקטנועים ועל אופנועים עד 125 סמ"ק. המס על אופנועים מעל 125 סמ"ק עמד על 72%. שיעורי המס החדשים יהיו: נפח מנוע עד 500 סמ"ק - שיעורי המס ינועו בין 40% ל-70% (בהתאם להספק), נפח מנוע 800-501 סמ"ק - שיעורי המס ינועו בין 50% ל-70% (בהתאם להספק) ועל רכבים דו גלגליים בעלי נפח מנוע מעל 800 סמ"ק - שיעור המס יעמוד על 70%.

השינוי יוביל להורדה משמעותית בשיעורי המס ביבוא אופנועים בנפח מנוע שמעל 125 סמ"ק ובהספק של עד 75kw, וישאיר את המיסוי הקיים בשיעור של 40% על מרבית האופנועים הקטנים והקטנועים (קרוב ל-90% מסך היבוא). בשנת 2014 יובאו לישראל כ-14,000 כלים דו-גלגליים.