אאא

סערת הרישום האזורי בסמינרים: במהלך השבועות האחרונים ובעיקר על רקע מלחמות הסמינרים בעיר אלעד כמו גם הפנייה לבית המשפט עלה לסדר היום נושא הרישום האזורי בסמינרים.

הדבר אף הוביל לדיון משמעותי מה היא עמדת גדולי ישראל בעניין לאחר שמנהל סמינר "לדעת חכמה" הצהיר בבית המשפט על כך שקיבל היתר ממרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן לקיים בעיר רישום אזורי זאת כהוראת שעה.

מנגד הכחישו זאת אנשי סמינר "דרכי חנה" (זלזניק) המתחרה ובעקבות כך אף פורסם מכתבם של גדולי ישראל בו הינם אוסרים את האפשרות לרישום אזורי.

המכתב לא הופיע בעיתון הבית "יתד נאמן" שהבוקר מציג בכתבה מיוחדת "הליכה בין הטיפות", כשמחד אינו מפרסם את המכתב של גדולי ישראל ומבהיר כי מרן הרב שטיינמן אכן הורה לעשות רישום אזורי כהוראת שעה באלעד, אך מנגד מסביר כי גדולי ישראל חתמו על המכתב האוסר רישום אזורי לכל הארץ.

וכך מדווח "יתד נאמן": "בעקבות פנייתם של כמה מראשי הסמינרים ברחבי הארץ, הורו מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א להתנגד באופן נחרץ לנסיונות לכפות רישום אזורי לסמינרים בכל רחבי הארץ, על פיו ישובצו התלמידות בסמינרים השונים באופן מחייב על פי מקומות מגוריהם".

'יתד' מציין כי הדברים נאמרו בעקבות יוזמה של גורמים במשרד החינוך וגורמים שונים המבקשים להתערב בהתנהלות הסמינרים ולשנות את השיטה הקיימת המאפשרת לסמינרים לקבל רק תלמידות המתאימות לסמינר על פי רמתן הרוחנית ורמתן הלימודית.

בשלב זה בכתבה, מצטט 'יתד' את מכתב גדולי ישראל שנשלח לאיגוד מנהלי הסמינרים, בו נכתב: "הננו לגלות דעתינו שאין לשנות מצביון התיכונים והסמינרים מקדמת דנא, כאשר יסדו גדולי ומאורי הדור זצוק"ל, ואין לעשות תיכונים וסמינרים איזורים או רצף חינוכי וכיו"ב בשום מקום ובשום אופן".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

'יתד' מסביר מדוע נכתב המכתב תוך שהוא מבהיר כי מרן הרב שטיינמן הורה לעשות רישום אזורי כהוראת שעה. "מכתב זה נכתב לאחר שבעיר אלעד כידוע נפתחו בברכת מרנן ורבנן שליט"א שני סמינרים חדשים "לדעת חכמה" ו"דרכי חנה", וכדי להסדיר את הרישום תוך כדי שמירה על חלוקה ראויה בין התיכונים ללא יריבות ותוך כדי שמירת הכבוד הראוי של התיכונים ושל התלמידות, הועלתה הצעה שקיבלה את ברכתו של מרן ראש הישיבה שליט"א על פיה יבוסס הרישום לשנת הלימודים הקרובה לפי חלוקת העיר לשני איזורי רישום, כשכל סמינר יעשה רישום באזור הרישום שלו, על פי הקריטוריונים הרוחניים והלימודיים שנקבעים על ידי ההנהלה הרוחנית של הסמינר, וללא פגיעה בסמכותה הבלעדית של הנהלת הסמינר לקביעת קריטוריונים רוחניים. חלוקה זאת נקבעה בהנחה שדבר זה יביא למניעת תחרות ומחלוקת, וכדי ששני הסמינרים יתבססו בתחילת דרכם".

"ההצעה הייתה כהוראת שעה בלבד, דבר שמתאים לצרכיה של עיר חדשה שקשה בה החלוקה עד שהעיר תגדל ותתפתח. הצעה זו היתה בעצה אחת ובליוויה של עיריית אלעד, ובהידברות עם שני הסמינרים", מבהירים ב'יתד נאמן'.

אז למה נכתב מכתבם של גדולי ישראל נגד הרישום האזורי? "בעקבות השתלשלות הארועים והתערבות משרד החינוך ובית המשפט", מסבירים ב'יתד נאמן', "נוצר חשש שהוראת השעה תנוצל ליצירת מצב שישלול את האוטונומיה הרוחנית של ועדות הקבלה בסמינרים, על ידי הפיכת הרישום ל'רישום איזורי' מחייב, ללא סמכות ועדת קבלה".

"כמו כן הבהירו גורמים במשרד החינוך שכוונתם להפוך את הרישום בצורה של "רצף חינוכי" דהיינו שלילת כל ביקורת או מבחן כניסה, על ידי כניסה לסמינר בהמשך ישיר מבית הספר היסודי באופן אוטומטי, מה שישלול את סמכותם הרוחנית של הסמינרים לקבל תלמידות לפי עקרונותיהם הרוחניים והלימודיים. על כך הבהירו גדולי ישראל במכתב נוקב את דעתם דעת תורה כי אין לשנות מהנהוג היום בכל צורה שהיא", מסבירים ב'יתד'.