אאא

נשיא מועצת חכמי התורה הגאון הרב שלום כהן מגבה את החלטתו של חבר מועצת החכמים הגאון רבי שמעון בעדני לפיה בעיר אלעד יפתח סמינר ספרדי אחד - סמינר 'ליברמן', ולא סמינר נוסף של הרבנית יוכבד גברא. 

במכתב ששיגר הגר"ש כהן ליו"ר ש"ס השר אריה דרעי כותב הרב: "הנני להביע את דעתי בשער בת רבים בעניין הסמינרים הספרדיים בעיר אלעד ת"ו, כי יש לפעול ולסייע בהקמת סמינר אחד גדול נוסף לכלל בנות האברכים בעיר מבני עדות המזרח, תחת ניהולו של הרב ישעיהו ליברמן הי"ו אשר ידיו רב לו בניסיון בחינוך בנות ישראל כאן בעיר הקודש ירושלים ת"ו וקיבל את ברכתי לעניין".

הגר"ש כהן פנה לראש העיר ישראל פרוש וביקש: "שיעזור ויחזק ידי העוסקים במלאכה ויסייע בפתיחת סמינר זה ולעמוד על כך שלא ייפתחו מסגרות נוספות, ותחזקנה ידיכם להגדיל תורה ולהאדיר בסיעתא דשמיא למען חינוך בנותינו בדרך התורה והיראה".