אאא

היועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשטיין הוציא לפני זמן קצר (ראשון) הודעה חריגה לפיה, לא המשטרה העבירה לידיו את המידע הראשוני כנגד המפכ"ל המיועד גל הירש, אלא "גורם אכיפה אחר".

כזכור, מקורביו של הירש תקפו את הבדיקה שעורך היועמ"ש כנגד הירש וטענו כי מי שעומד מאחוריה הם קצינים בכירים במשטרה שלא רואים בעין יפה את החלטתו של השר לביטחון פנים גלעד ארדן למנות לתפקיד השוטר מספר 1 את תא"ל במיל' גל הירש, שאינו מגיע משורות משטרת ישראל.

אלא שכאמור, משרד המשפטים הוציא היום הודעה חריגה לפיה לא המשטרה העבירה את החומרים נגד הירש. על פי הודעת המשרד, המידע הראשוני נמסר לווינשטיין בידי "גורם אכיפה אחר" ולא בידי המשטרה.

בהודעת המשרד לא נמסר כמובן מיהו "גורם האכיפה האחר", אך בשל אופי העבירות לכאורה הנבדקות - תחום הלבנת הון, ייתכן כי מדובר בגורמים ברשות לאיסור הלבנת הון, הפועלת במשרד המשפטים.

"המידע הראשוני שהגיע אל היועץ המשפטי לממשלה, הגיע מגורם אכיפה אחר ולא מפנייה של משטרת ישראל", נמסר ממשרד המשפטים. "בעקבות מידע זה, ובעקבות פניית השר לביטחון פנים, שביקש לבדוק את המינוי, ביקש היועץ המשפטי לממשלה מראש אגף החקירות והמודיעין להעביר לעיונו חומרים רלוונטיים המצויים ברשות המשטרה, היכולים להיות רלוונטיים למינוי. ראש אח"מ פעל כמתחייב, והעביר חומר כאמור לעיון היועץ המשפטי לממשלה, בהתאם לבקשה".

"כפי שמסרנו, הדברים נבדקים כעת בידי צוות בדיקה שמונה על ידי היועץ המשפטי לממשלה, המורכב מאנשי פרקליטות המדינה ומחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים. הצוות בוחן אם יש בדברים כדי להשליך על מועמדותו של הירש. כאמור, הצוות כבר החל בעבודתו והוא יגבש בהקדם את ממצאיו והמלצותיו. מתפקידם של כל גורמי מערכת אכיפת החוק להביא לידיעתו של היועץ המשפטי לממשלה מידע כאמור, בעת שמידע זה דרוש לצורך בדיקה המתבצעת כדין".