אאא

שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב יהודית שבח הורתה לבוררים בסכסוך בישיבת פוניבז', בין פלג "המחבלים" בראשות הרב שמואל מרקוביץ', לפלג "השונאים" בראשות הרב כהנמן, לשוב ולדון בסכסוך מיד לאחר החגים בהרכב מלא ולאחר מכן יסיימו את הבוררות.

על פי החלטתה, "לבוררות שנערכה בשנת 2000, בראשות הרב צימבליסט, הרב שרייבר ז"ל והרב הייזלר, שניתן לתמצתו בקביעה לפיה כתר הנהגת הישיבה פוצל לשניים - ההנהגה הרוחנית הופקדה בידיו של הרב מרקוביץ, וההנהגה הגשמית הופקדה בידיו של הרב כהנמן", יש תוקף של פסק דין מוחלט ולא ניתן לחזור ממנו. "הרבנים כהנמן ומרקוביץ מתקוטטים על ראשות הנהגת הישיבה והסכסוך שביניהם הולך ומתרחב עד כי אין עסקינן על התורה בלבד כי אם גם נכון לעת הזו, בעיקר על הקמח", כתבה השופטת.

על פי החלטת השופטת, על הבוררים לשוב ולדון מיד לאחר החגים בהרכב מלא בטענותיה של הרבנית מרקוביץ' לפיהן, על הישיבה לשאת בהוצאות המחיה של תלמידי ישיבתו של הרב מרקוביץ.

בנוגע לעתירה להעביר מתפקידו את הרב צימבליסט כתבה השופטת כי "אני דוחה את הטענה כי הרב צימבליסט אינו ראוי לאמון הצדדים". השופטת אף הוסיפה: "הרב צימבליסט משמש בתפקידו זה מאז שנת 2000 ומפי בעלי הדין למדתי כי הוא עושה כן ללא שכר ומתמיד בתפקידו, על אף הייסורים שמייסרים אותו בעלי הדין. תגובותיו החריפות לעיתים של הרב צימבליסט אינן אלא תגובה לעויינות ולמצבים בלתי אפשריים להם אחראי בעיקר מחנה הרב כהנמן ואין לערבב בינן לבין מצב של חשש למשוא פנים והעדר אמון בבורר. למותר לציין, כי לפי אמות המדיה בהן מצדדים באי כוח הרב כהנמן, היה קם הצורך להעביר גם את הרב פרקוביץ' מתפקידו".

עם זאת, לטענת השופטת, הבוררים כולם לא סומכים אחד על השני. "הבוררים מזלזלים זה בזה, בולשים זה אחר זה, אינם סומכים איש על רעבו, ובפיהם האשמות הדדיות על אי אמירת אמת. על בסיס נתונים אלו קשה לצפות לשיתוף פעולה בין הבוררים כנדרש על מנת להגיע להכרעה צודקת ונכונה בסכסוך שבין בעלי הדין, ומשכך הגעתי למסקנה כי אין מנוס מהתוצאה לפיה עם סיום הדיון באותם חלקי התביעה שאינם סותרים את פסק 2000 ושהותרו לעיל, יסיימו הבוררים הנכבדים את תפקידם".

לסיום מחליטה השופטת: "פסק הבוררות שניתן בשנת 2014 בטל והבוררים יקיימו דיון מחודש בהרכב מלא".

"ב. הבוררים אינם מוסמכים לדון ב"תביעה 1" שבתביעת הרב מרקוביץ, אף לא בתביעה למתן חשבונות".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ג. הבוררים מוסמכים לדון בתביעת הרבנית מרקוביץ וכן בפרק "תביעה 2" שבתביעת הרב מרקוביץ, דהיינו, בסוגיית חיובם של של הרב כנהמן והישיבה לשאת בהוצאות תלמידיו ואברכיו של הרב מרקוביץ כשווים בין שווים, לרבות הבירור החשבונאי הכרוך בהיקף הוצאותיה של העמותה לעומת הכנסותיה הכוללות גם תרומות".

"למותר לציין כי הבוררים רשאים, לאחר דיון מחדש שיקיימו בהרכב מלא ובמעמד שני הצדדים, לחזור וקבוע את שקבעו בפסק הבוררות 2014, כולו או חלקו, ואם גם לאחר הדיון החוזר ייפסק נגד הרב כהנמן והישיבה חיוב כספי וזה לא יקויים על ידם, יהיו רשאים הבוררים ליתן כל סעד שיאפשר אכיפתו".

"ד. דיוני הבוררות ייקבעו בתיאום מראש בין כל הבוררים, למועדים שיחולו מיד לאחר חגי תשרי.

"ה. עם מתן פסק דין סופי בתביעת הרבנית מרקוביץ ו"בתביעה 2" של הרב מרקוביץ, יסיימו הבוררים הנכבדים את תפקידם".