אאא

מחפשים דבר תורה לשולחן שבת? מעוניינים להכיר את הפרשה ולשתף את בני המשפחה? הראשל"צ הגאון רבי שלמה משה עמאר, רבה של ירושלים, מתארח מדי שבוע ב"כיכר השבת" ומגיש דבר תורה קצר על הפרשה.

והשבוע - וורט על פרשת ניצבים, ערב ראש השנה. 

קטע מתוך שיחתו השבועית של הראשל"צ הגר"ש עמאר: 

"אתם ניצבים היום כולכם לפני ה' אלוקי'כם, השבת היא גם ערב ראש השנה, בזוהר הקדוש כתוב, 'אתם ניצבים היום כולכם - זה ראש השנה', שכולנו ניצבים לדין, מי לא נפקד כהיום הזה, כשמלך המשפט יושב על כיסא המשפט ושופט כל הארץ, יהודים ואינם יהודים, כולם עומדים למשפט.

"אתם נצבים, הגויים גם ניצבים למשפט אבל אינם יודעים את זה, בשבילם זה יום רגיל, אבל התורה גלתה לנו, באהבה ה' אותנו הוא נתן לנו כעין התראה, כדי שנתוכנן ליום הזה. אומר 'אתם ניצבים היום', ועל כן תדעו את זה ותכינו את עצמכם כדי שתזכו במשפט.

"ובסוף הפרשה הקודמת, פרשת כי תבוא, נאמר: 'ולא נתן ה' לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה', כלומר, ראיתם אותות, ראיתם מופתים, ראיתם יציאת מצרים וקריעת ים סוף, ומעמד הר סיני, מה שלא ראה אדם מעולם, אבל כל זה לא עזר, למה? כי לא היה לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע, עד היום הזה.

"כשאדם לא שם ליבו ועיניו ואוזניו יהיו פתוחות לקבל, לא עוזר כל נס ומופת שיראה, לא יועיל, אלא צריך לשים ליבו, עיניו ואוזניו ואז הדברים חודרים ללב שלו ועושים בו פעולה.

"ואמרו רבותינו מה זה 'עד היום הזה'? רש"י כותב 'שמעתי שאותו היום שנתם משה ספר תורה ללויים אז באו ישראל ואמרו לו מה אתה נותן ללוי, גם אנחנו רוצים ספר תורה, גם אנחנו עמדנו בסיני, עכשיו שמח משה על הטענה והתביעה הזו, ואומר עכשיו אני יודע 'היום הזה', בסוף הארבעים שנה שהית אתם, עכשיו אני יודע שיש לכם עיניים, לב ואוזניים ועיניים לשים לבכם. עד עכשיו לא ראיתי את הלב שלכם ולא את האוזניים והעיניים.

"שואלים בעלי המוסר, מה ראה משה? האדם בטבעו יושב ומתרץ את עצמו, במקום לעבוד עבודת ה' ולהתאמץ בלימוד התורה הוא מתעצל ומתרשל. כשמשה נתן ספר ללויים עכשיו יש להם תירוץ, יגידו אנחנו פטורי, משה נתן תורה ללוי, אנחנו לא קיבלנו, והם לא שמחו ולא השלימו עם זה, אלא באו בטענות שגם הם רוצים את התורה. שמח משה שהם לא מנסים להשתמט מהתורה אלא אמרו גם אנחנו עומדים בהר סיני. ולכן אמר משה: עכשיו אני יודע שיש לכם לב לדעת, אוזניים לשמוע ועיניים לראות.

"מגדירים את זה בעלי המוסר, אדם לא מתחיל בעבודת ה' עד שלא מפסיק לתרץ תירוצים". 

צפו בשיחתו המלאה של הראשל"צ הגר"ש עמאר