אאא

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף ביקר הבוקר (חמישי) בבית החולים לניאדו בנתניה ונתן שיחת חיזוק לכלל צוות בית החולים. לאחר מכן הגיע למעונו של כ"ק האדמו"ר מצאנז, שם נועד עמו לשיחה ארוכה בענייני השעה.

האדמו"ר אמר לראשל"צ כי הוא מחזק את ידיו. "זכינו שכבודו נמצא בתפקיד הזה בדיוק בזמנים הכי קשים ונלחם את מלחמת ה'. יש בזה סיעתא דשמיא מיוחדת", אמר האדמו"ר.

הגר"י יוסף השיב לאדמו"ר כי הוא שואב השראה מאביו האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג זצ"ל שהיה דוגמא לעמידה על קוצו של יוד בענייני היהדות.

במהלך השיחה הוזכרה הידידות העמוקה שהייתה בין מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל ובין כ"ק האדמו"ר ואמרו שהקשר הוא בל ינתק וב"ה שעכשיו זוכים להמשיך אותו.

הראשל"צ הוסיף כי הקשר המיוחד שיש דווקא אל חסידות צאנז היא הדרך התורנית המשותפת ומפעל הש"ס הייחודי שהוקם על ידה "לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא, זוהי גם דרכו של מרן האבא זצ"ל, סיים הגר"י יוסף.