אאא

ערב ראש השנה: בשעות הלילה המאוחרות (שלישי) נכנס אברך חשוב מתלמידי מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן לחדרו בשעה שהתכונן לקראת הלימוד בחברותא עם הנכד הגאון רבי גדליה הוניגסברג.

מרן ראש הישיבה דיבר עמו על התהלוכה שצפויה להתקיים מחר בערב ברחובות בני ברק לכבודם של החקלאים שומרי השביעית כאשר אלפי ילדים יקבלו את פניהם בשירה וריקודים לכבודה של מצווה. הגראי"ל אמר כי יש ענין בקיום תהלוכה זו "כפי שבזמן בית המקדש כשהיה קיים היו מכבדים מביאי ביכורים".

לאחר מכן מסר מרן הגראי"ל ברכה מיוחדת עבור משתתפי כנס בוגרי ישיבת "ארחות תורה", והחל לדבר בדם ליבו על ראש השנה ויום הדין המתקרב כאשר לפתע פרץ מרן ראש הישיבה בבכי סוער כשעיניו זולגות דמעות ללא הפוגה.

האברך שראה את הבכי על פניו של ראש הישיבה אמר לו שכתוב בגמרא, "כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו", כשהוא רומז לכך שמרן לא צריך להיות חרד מאימת הדין.

השיב לו מרן הגראי"ל ואמר כי "זיכוי הרבים אלו דברים שבגלוי, אבל אדם לא יודע מה שיש בסתר, ומזה צריך לחשוש".

כשאמר לפניו האברך, ש"'אין חטא בא על ידו', משמע שדברי הגמרא מכוונים גם על המעשים שבסתר", הקריא בעל פה מרן ראש הישיבה את דברי הגמרא על רבי יוחנן שאמר לפני מותו בשעה שתלמידיו באו לבקרו: 'איני יודע באיזה דרך מוליכים אותו', והחל לדבר אף הוא בפחד הגיהנום".

וכשחזרו ואמרו לפניו המקורבים את דברי הגמרא ש"תלמיד חכם אין אור של גיהנום שולט בו ק"ו מסלמנדרא", הגיב מרן ראש הישיבה בתקיפות וענה להם: "רק את הגמרות הטובות אתם יודעים לומר???".

לפתע החלו לדמוע עיניו שוב ואמר לאברך שעמד בסמוך אליו: "אתה לא מבין? אני מפחד, מה אתה חושב זה משחק?".