אאא

הרב משה יהודה שניידר, החברותא של מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן, מספר כי הרב יוסף פוגל שאל את הגראי"ל בשם בני הישיבה "מעוז חיים" בקרית אתא, מה עיקר העבודה בראש השנה?

מרן ראש הישיבה חשב מעט ואמר: "ישים עצמו כאילם". וכששאל האם מותר לבקש בקשות פרטיות בראש השנה? השיב הגראי"ל: "האם יש לנו ברירה?!".

עוד מספר הרב שניידר כי כששאלו את מרן ראש הישיבה, אם החום הכבד ששורר כעת בארץ הקודש, שהוא סבל גדול מאד לכל הציבור, הקב"ה עושה את זה גם כן כדי לזכך את הציבור לקראת הכתיבה וחתימה טובה?

ואומר הרב שניידר כי "הסכים רבינו עם הדבר, אלא שהקשה דבכלל יושבי הארץ יש גם כן הרבה גויים, ומה הענין לזכך אותם?!".

"והמשיך אז מרן", מספר הרב שניידר, כי "מקוים שהקב"ה יעזור שבראש השנה כבר יהיה טוב... ושנזכה לעשות תשובה, כי זה לא פשוט לזכות לתשובה".