אאא

בזכות תשב"ר. אלפי תלמידי חמד בכל רחבי העולם הצטרפו בימים האחרונים למוקד ההרשמה המיוחד לתפילת הילדים העולמית שתתקיים בע"ה בערב ראש השנה הבעל"ט כחצות היום, בתפילה זכה של רבבות אלפי תשב"ר בכל העולם כולו שיתאחדו כאיש אחד בלב אחד בערב ראש השנה לאמירת  'תיקון הכללי' – עשרה פרקי תהילים.

כידוע אחד מגילויו הגדולים של הרה"ק רבי נחמן מברסלב היה ה"תיקון הכללי", הלא הם עשרה מזמורי תהלים שכוחם גדול לתיקון הנפש. השנה  הועלה רעיון נפלא - לחבר את רבבות אלפי ילדי ישראל אשר  עליהם העולם עומד לאותה תפילה ממיסת לב. וכך בשעה שאל הציון באומן נאספים רבבות השוהים במקום, מתאחדים רבבות ילדים בלעה"ר  מסביב לעולם לתפילת רבים בשעת חצות היום. וכך באותה שעה,  יצטרפו ויתאחדו יחד עם מאות אלפי יהודים סביב העולם כולו לתפילת רבים, במאמץ עליון להמתיק מעל כלל ישראל את הדינים ולבטל כל מיני קטגורים ומשטינים המתעתדים ח"ו להשמיע את קטרוגיהם ביום הדין הקרב ובא.

היוזמה שהתפרסמה אך השבוע כבר צברה תאוצה רבה, ארגוני נוער ותתי"ם ברחבי הארץ והעולם הודיעו כי הם מצטרפים לאותה יוזמה טהורה של תפילות תשב"ר שעליהם העולם עומד וכוחם גדול ורב להשבית אויב ומתנקם. להתפלל על השנה החדשה הבאה עלינו לטובה שתהיה שנת ברכה, שנת שלום, שנת בריאות ואושר. ואין כוחנו אלא בפה, לישועות כלליות ופרטיות בזכות תפילת תשב"ר.

בכדי לעודד ולדרבן את היוזמה הוכרז על  מבצע פרסים מיוחד כשמבין כל המצטרפים יוגרלו פרסים יקרי ערך, כשהפרס הראשון שני כרטיסי טיסה לקברי הצדיקים באוקראינה לילד הזוכה ולאביו, ההשתתפות בהגרלה באמצעות רישום בטלפון: 0799-1-555-00. וכאמור עד עתה כבר הצטרפו אלפי ילדים כ"י המתכוננים בהכנה דרבה לשעת רחמים ועת רצון נעלית זו.