אאא

'מופת' בנדבורנה: בין העשרות שעברו בליל ראש השנה להתברך בברכת "כתיבה וחתימה טובה" מפי הרבנית רבקה רוזנבוים, אשת בעל ה"באר יעקב" זצ"ל בבית כ"ק האדמו"ר זצ"ל, הגיע גם אבא עם בנו הזקוק לשידוך.

האב הגיע בכדי לבקש ברכה מיוחדת מהרבנית, אולם מיד עם כניסתו לבית התבטאה הרבנית: "לבנך יש פנים של חתן...". בחסידות מספרים בהתרגשות כי בערב שבת האחרון התארס הבחור למרבה השמחה בשעה טובה.

החתן הוא ג. (23) בן לגבאי האדמו"ר מנדבורנה ובן ראשון במשפחה, בערב ראש השנה הגיע למשפחה הצעת השידוך מלונדון, אולם הם לא סיפרו לאיש.

בחסידות רואים בכך "מופת" כאשר השידוך נסגר בעקבות ברכת הרבנית המבוגרת.