אאא

מקורביו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן הציגו לו בערב יום הכיפורים אתרוג מהודר ולולב על מנת שיברך עליהם בחג הסוכות. מרן ראש הישיבה בדק את הלולב בזכוכית מגדלת.

את תפילות צום יום כיפור התפלל מרן ראש הישיבה בביתו בבני ברק. לתפילת ערבית ניגש לפני העמוד הרב יוסף שלמה אדלשטיין, בן הגאון רבי יעקב אדלשטיין וחתנו של הרב ברלין. לתפילת שחרית ניגש נכדו הרב נח שטיינמן, לתפילת מוסף ניגש לפני העמוד הרב איסר שוב.

בתפילת מנחה עבר לפני התיבה החברותא הרב משה יהודה שניידר ובתפילת נעילה ניגש לפני התיבה מקורבו של מרן הרב אליעזר קפלן. לאורך כל סדר "העבודה" בתפילת מוסף נעמד מרן ראש הישיבה, על אף ישישותו וחולשתו, ומיד לאחר ההבדלה שב מרן ראש הישיבה לתלמודו.