אאא

אמת מה נהדר: שעות ספורות לפני כניסת החג הקדיש מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי מזמנו היקר ואגד יחד את ארבעת המינים אותם יטול ועליהם יברך בחג הסוכות.

מרן הגר"ח בדק בחודש האחרון עשרות לולבים ואתרוגים שהובאו בפניו על ידי סוחרים כאשר הוא בוחן מקרוב את כשרותם ההלכתית ואת הידורם.

בימים האחרונים רכש מרן את הלולב והאתרוג המהודרים ביותר ולפני שעה קלה אגד אותם יחד כשהוא אומר את התפילה המיוחדת הנאמרת בשעה נעלה זו.

בימי חול המועד לא תתקיים קבלת קהל ומרן שר התורה יקדיש את כל עיתותיו ללימוד התורה. לאחר תפילת מנחה תינתן האפשרות לציבור הרחב להתברך על ידו בבית המדרש לדרמן בסמוך לביתו.