אאא

במוצאי יום טוב הראשון של חג הסוכות הגיעה הידיעה המעציבה בדבר פטירתו במיתת נשיקה של הגאון רבי ששון בצרי זצוק"ל.

המנוח זצ"ל נולד בשנת ה'תרפ"ט להוריו רבי יוסף ולאמו מרת ויקטוריה, מגזע היחס מצד אביו לגאון רבי אליהו חיים אביו של רשכבה"ג רבינו יוסף חיים, ומצד אמו למקובל האלקי רבי יהודה פתיא זיע"א.

התחנך בבית היוצר של עולם התורה הספרדי, הישיבה הקדושה פורת יוסף בעיר העתיקה שבין החומות קודם חורבנה, נתחבב על רבותיו ראש הישיבה הגאון רבי עזרא עטיה זצ"ל ושאר הר"מים בישיבה ונתעטר בעודו בחור בנזר הוראה.

שימש רבות בשנים כמגיד ודובר מישרים אשר הפיח רוח טהרה בליבות השומעים לקרבם לתורה, במשך כל חייו למד כאברך מן המניין בישיבת חברת "אהבת שלום" ולצד זה שימש כדיין בבית הדין שם.

 (באדיבות המצלם)
הגר"ש בצרי זצ"ל עם בנו יחידו הגר"ב בצרי זצ"ל (באדיבות המצלם)

זכה לבן שהאיר את אור התורה והפריח את השממה בבאר שבע ובדרום כולו הגאון רבי בנימין זאב בצרי זצ"ל.

אמנם לא זכה ובנו חביבו זה נפטר בחייו בעודו בשיא פריחתו אך השאיר אחריו את נכדו הגאון רבי יוסף חיים בצרי ממשיך דרך אביו במוסדות התורה בבאר שבע, אחיו הגאונים אב"ד בירושלים רבי עזרא והמקובל רבי דוד בצרי, כמו כן הותיר אחריו חתנים נכדים ונינים ההולכים בדרך ה'.

יושבים שבעה בביתו רחוב יוסף בן מתתיהו 31 ירושלים.

ת.נ.צ.ב.ה