אאא

בבני ברק התקיים הבוקר (חמישי) כינוס מיוחד בו השתתפו מאות ראשי ישיבות לצעירים שהגיעו לקבל הדרכה מאת גדולי ישראל.

בשנים עברו היה הנואם המרכזי מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שהשנה לא הגיע בשל חולשתו ואת המשא המרכזי נשא הגאון רבי גרשון אדלשטיין ראש ישיבת פוניבז'.

הגרי"ג אדלשטיין התייחס בדברי החיזוק למצב הקשה בעקבות הפיגועים המחרידים ברחבי הארץ וקרא לציבור להתחזק בתורה ויראת שמיים.

במהלך דבריו הזכיר ראש הישיבה כי "אנו נמצאים בימים קשים לעם ישראל וחובת כל אחד מישראל להרבות את כח התורה שהוא מגנא ומצלא, בפרט בימים אלו ימי בין הזמנים שחסר את זכות התורה שיש במשך השנה".

"מחובת 'לא תעמוד על דם רעך' מחוייבים אנחנו להתחזק מאד בתורה ובקיום המצוות", הורה הגרי"ג אדלשטיין וציין כי גם הנשים והבנות יש להן להתחזק במצוות ובמעשים טובים "ובזכות זה נזכה לישועה במהרה".

בהמשך הכינוס נאמו רבי יעקב מאיר זוננפלד רבה של רכסים ור"י כנסת חזקיהו לצעירים וכן הגאון רבי זאב כהן מראשי ישיבת מאור התלמוד ברחובות.