אאא

המצב הבטחוני הקשה בישראל וגל הפיגועים גורמים לתחושות של חרדה ופחד בקרב בני הציבור החרדי כמו גם בקרב כלל האוכלוסיה בישראל, ורבים חוששים להסתובב ברחובות בערים מעורבות ובירושלים.

האדמו"ר מויז'ניץ התייחס למצב הקשה ולמציאות הבטחונית הלא פשוטה במהלך דברי תורה שנשא בפני אלפי חסידיו בהיכל בית המדרש של החסידות בבני ברק, כשהוא קורא להתחזק באמונה תמימה ביושב במרומים.

"על ידי בטחון מלא בהשם יתברך נעבור את התקופה הקשה הזאת", אמר הרבי ועודד את הציבור. "אנו קוראים בתורה השבת את פרשת בראשית. "בראשית ברא אלוקים את" - אלו ר"ת של "אשרי אדם בוטח בך". וכעת במצב הקשה צריכים להתחזק בבטחון, כך ניתן להתמודד עם כל הקשיים".

בהמשך, הורה הרבי לחסידים לשיר יחד עמו את הניגון "באלוקים בטחתי".

כזכור, ביום שישי פרסם מרן הגראי"ל שטיינמן מכתב חיזוק מיוחד בעקבות המצב הביטחוני: "לאחינו בני ישראל יושבי ארץ הקודש, שמעתי שהחפץ חיים זצ"ל ביאר הפסוק בקהלת (פרק ה') אל תבהל על פיך ולבך אל ימהר להוציא דבר לפני האלקים בשמים ואתה על הארץ על כן יהיו דבריך מעטים, בדרך משל, שכשמסתכלים על חותמת לא מובן שום דבר מה כתוב שם כי האותיות הפוכות, אבל כשחותמים ונהפך אז רואים שהכל טוב וישר", נכתב.

מרן הרב שטיינמן ממשיך וכותב: "פשוט שהבורא יתב' שמו, ברא העולם להטיב עם בריותיו, וכי יעלה על הדעת שברא בריאה להרע להם, אבל תפקידו של האדם בזמנים כאלו לפשפש במעשיו, ולב יודע מרת נפשו מה עליו לתקן".

מרן ראש הישיבה מוסיף במכתבו: "ואולי כדי לעורר זכות הרבים אפשר להציע שיתחזקו בפרט בתורה וחסד, ונזכה כי ע"י זה יתעורר רחמי שמים עלינו ולא ישמע עוד ושבר בגבולינו".