אאא

במהלך השנים תועד הגאון רבי דב צבי קרלנשטיין, ראש ישיבת גרודנא, באירועים שונים ודרשות שנשא. באחד הקטעים שהגיעו לידי "כיכר השבת", הוא נראה מבקש בבכי ובתחנונים סליחה מתלמידיו לפני יום כיפור.

"אני מבקש מכל הבחורים ומכל הקהל הקדוש, אני מאוד מבקש מחילה" אומר הגרד"צ, "לצערי הרב כך נגזר עליי מהשמיים, שאני צריך להעיר, לצעוק, זה נגזר עליי מהשמיים. אבל אחרי הכל אדם צריך לשפוט את עצמו אם זה לשם שמיים או לא".

כאן נשבר קולו של הרב זצ"ל ובבכי תמרורים הוא מבקש: "אוי... אדם צריך לשפוט את עצמו. אני מבקש ממכם מחילה. תמחלו לי. אתם יודעים שאני כבר בן אדם זקן, אתם רואים. תמחלו לי. אני וודאי ימחל לכם, מכל הלב, מכל הלב. שיהיה לכם טוב, שתעשו שטייגען בלימוד, תעלו בלימוד, ותתחזקו בבין אדם לחבירו. בין אדם לחבירו יום כיפור לא מכפר עד שירצהו. מי יודע בכמה בחורים פגע השנה?".

בתיעוד נוסף הוא נראה אומר לתלמידים בבכי: "התורה היא מקור החיים שלנו. אנחנו חיים מהתורה. בלי התורה אנחנו לא חיים. אין לנו חיים בלי הגמרא, אין לנו חיים בלי סברא, אין לנו חיים בלי רשב"א, אין לנו חיים. התורה היא חיינו! אל תגזלו מאיתנו את מקור החיים שלנו. היזהרו, אל תגזלו מאיתנו את זה".

"התורה היא מקור החיים שלנו"

בתיעוד אחר הוא מדבר על מרן הגראמ"מ שך זצוק"ל: "בקרוב שנתחזק ונשמר מכל מה שצריכים להישמר. מספיק הזהירו ודיברו כמה מרן ראש הישיבה זצ"ל כמה הוא הזהיר על כל מיני שמירות שהוא היה מזהיר. לא כל השמירות שהוא הזהיר נשמרים מזה. נזכור את כל מה שהוא אסר ואת כל מה שהוא ציווה, את כל מה שהוא השפיע, וחינך והדריך ונתן דוגמה אישית, כולנו מתגעגעים. אין אחד שלא מרגיש געגועים בלב".

"מתגעגעים למרן ראש הישיבה זצ"ל"

בתיעודים נוספים נראה הרב זצ"ל בשמחת חג עם תלמידיו בישיבה ובהושענא רבא בישיבה.