אאא

השבוע נפטרה באשדוד בפתאומיות מרת איילה חיה הינדה רוזנברג ע"ה, גננת חרדית תושבת העיר אם לשלושה, טרגדיה שהכתה בתדהמה את כל קרוביה ומכריה.

   קרא עוד:

המלמד בכיתה של בנה הגדול פרסם בחיידר פתק מיוחד המלמד על מסירותה של המנוחה ע"ה למען שקידת התורה של ילדיה.

בפתק ששיגרה האם לכבוד מסיבת הסיום על פרק "לולב הגזו"ל במסכת סוכה שנערכה בכיתת בנה, כתבה הגברת רוזנברג: "לכבוד הרבה, אנו מעונינים מאוד לעשות עוגה לכבוד הסיום".

"פתקא מיוחדת זאת נכתבה בשעות האחרונות בבוקרו של יום ראשון. ג' כסלו. היום המר והנמהר. 'כל זמן שהנשמה בקרבי' - טרם כבה נרה", נכתב והוסיף כי "האמא הצדקנית ע"ה, רצתה ליטול חלק במסיבת סיום של פרק 'לולב הגזול' במסכת סוכה, בכיתתו של בנה בכורה היקר והאהוב עקיבא נרו יאיר ויזרח בכיתה ד' של הרב בנצלוביץ לשם כל רצתה להכין עוגה טעימה מעשה ידיה".

"לא זכינו ונגזרה גזירה קשה. הסיום נדחה בשל האבל הגדול אולם אם הבנים שמחה תמשיך להשפיע ממרום", כתב המלמד בפתק המסביר את תשובתה של האם ע"ה.