אאא

במהלך שיעור שבועי שמסר, התייחס ראב"ד העדה החרדית הגאון רבי משה שטרנבוך לחוק הגיוס המתוקן, ותקף אותו. בנוסף, הגר"מ שטרנבוך ניסה להסביר לציבור מדוע לשיטתו חוק הגיוס החדש מסכן את הציבור החרדי.

"הנה השבוע העלו הצעת חוק בעניין דחיית גיוס בני הישיבות, והסכימו להעמיד ועדות שיכריעו איך לפעול לגייס, ולפי המסמכים המונחים לפני, לאחר זמן אם לא יעמדו ב"יעדי הגיוס" יחויבו לעמוד, והחרדים הסכימו שיקימו וועדות שיפעלו לראות איך בני הישיבות יתגייסו לצבא בכל שנה בדרכים שונים וכמפורש בהצעת החוק".

"הסכנה היא שאם עד עתה ידעו החופשיים שהחרדים מוכנים ללכת למאסר כדי לא להתגייס, הנה עתה החרדים מראים לחופשיים שהם מסכימים לעזור להם להשיג מבוקשם. עיקר הסכנה היא שאם נשתוק בעת הזאת, אזי לכשיבוא היום וכשתיגמר תקופת הניסיון, הם יטענו לנו "הסכמתם בעצמכם", ואז כבר לא נוכל לומר ידינו לא שפכו את הדם הזה".

"נראה שחובותינו בעת הזאת היא לחזק את בני הישיבות שיכירו בגודל ערך התורה וכמה גדול ההפסד בכל בחור ישיבה שעוזב את התורה - שמפסיד גם לעצמו וגם לכל הציבור כולו - שמחליש בזה את צבא ה', וכשבני הישיבות יהיו חזקים בהשקפתם אז לא יוכלו להשפיע עליהם כלל".

"לכן האחריות מוטלת עלינו, שלא יסתפקו היום בשיחות מוסר פילוסופיה בעלמא שאיננה נוגעת למעשה, אלא יעוררו מעכשיו את הלבבות במוסר כפשוטו, ויחדירו בליבות בני הישיבה בשיחות מוסר את גודל אושרם וזכותם בכל רגע שהם זוכים ללמוד את תורת ה', ושעליהם להתגאות בדרכים שהם בני תורה ולהיות בכלל מקדשי שם שמיים ובכלל צבא ה'".

"אנו זקוקים היום להרבה רחמי שמיים ואחריותינו רבה מאוד, ובס"ד נפעל כפי כוחותינו שלא יגייסו שוב בחורי ישיבה לעולם ודי בהערה זו, ובעהשי"ת נצליח.