אאא

המאבק על חוק הגיוס המתוקן: ראשי ישיבות ורבנים המזוהים ברובם עם הפלג הירושלמי, מצטרפים לדעתו של מנהיג "בני תורה" הגר"ש אוירבך נגד חוק הגיוס המתוקן.

על המכתב שיפורסם מחר ב'הפלס' נגד תיקון החוק בתמיכת הנציגים החרדים, חתומים הגרא"ד אוירבעך, הגרב"צ בורדיאנסקי, הגר"ש מרקוביץ, הגר"א מיטלמן, הגר"א דויטש, הגר"צ פרידמן, הגר"י ארנברג, הגר"מ שמידע, הגר"צ שינקר, הגרב"ש דויטש, הגר"ז שפירא, הגר"ט נוביק, הגר"ח קצבורג, הגר"צ גרינהויז.

"בנוגע לדרישת השלטונות בארה"ק, בעניין בני הישיבות הקדושות אשר בעזהי"ת לא תקום ולא תהיה חלילה. הננו להודיע דעת תורה כפי שקיבלנוה מרבותינו זיע”א שאסור ללכת לצבא, ובשום אופן אסור לאפשר לקחת, וכל אב צריך לשמור את ילדיו ממזימות אלו וצריך למסור נפש על זה"

על המכתב הוסיף ראש ישיבת בית מאיר הגר”צ רוטברג "היא העברה על הדת ממש, שומה עלינו למנוע זאת".