אאא

חוק הגיוס המתוקן: גם בחוגי בית בריסק מגלים התנגדות נחרצת לשיתוף הפעולה של חברי הכנסת החרדים עם החוק המתוקן. בדברים נוקבים שמסר השבוע ראש ישיבת בריסק, הגאון רבי מאיר הלוי סולוביצ'יק, הוא עורר בכאב ובדאגה על "המצב הנורא" ועל החובה של כל אחד למחות ב"שעת חירום כזו".

"פעם היה מצב שהיו פרצות" אמר הרב, "ולכן התאספו לגדור, עכשיו זה לא 'פרצות' - הכל התמוטט, שברו את החומה. כזה מצב בכלל ישראל עוד לא היה, פשוט לשבור את הכל ולתת יד וגושפנקא לגזירת שמד".

"היום רוצים להכניס אותנו לציבוריות הישראלית ולחלן אותנו. הם רוצים שנהיה כמותם, שננהג כמותם, שנהיה כמו אנשי המקום. אך הבעיה שאת חוק השמד בצורתו החדשה עושים אנשים עם זקנים, הם אלו שנותנים יד לחוק, הם אלו שהולכים להרים את ידם בעדו. חוק השמד החדש מרחיק את הפעלת הסנקציות בעוד 3 שנים, ולמעשה, הם מקבלים את ההסכמה של החרדים".

"זאת שעמדה בראשות הוועדה שגזרה את גזירת השמד, (איילת שקד. י. כ.) אמרה: 'הארכנו את תקופת ההסתגלות, ותמורת זאת קיבלנו תמיכה חרדית בחוק הגיוס', הם מציגים מצב מטעה כאילו הם דוחים את גזירת הגיוס, ולמעשה היעדים גדלים, גזירת הגיוס נשארת על מתכונתה, והם עם הזקנים ועם המעילים ירימו יד ויצביעו בעד חוק השמד".

"היה בוורשה אחד מראשי המזרחי שהיה יוצא עם שקית גדולה של טלית ותפילין מדי בוקר, וזה היה יוצר רושם טוב, כאילו הוא אדם כשר וצדיק. עליו ועל עוד אחד המליץ הרבי מסוקולוב שהיצר הרע יש לו שתי עבודות לעשות מדי בוקר: להוציא את האחד מהמיטה מדי בוקר שילך לבית הכנסת עם שקית הטלית והתפילין שלו, ואת השני שילך מדי בוקר למקווה..."

ההצבעה על תיקון חוק הגיוס בוועדת חוץ וביטחון, השבוע (צילום: ישי כהן) 

"הדבר היה פשוט לפולני, להונגרי, לליטאי ולמתנגד, שאת התורה צריך לשמור בטהרתה בלי שינוי, ואילו היום, מלבד גזירת הגיוס הם גם רוצים לבולל אותנו ביניהם, שיצאו ממקומות התורה למקומות עבודה, ואפילו הדבר הקדוש הזה שהם מלמדי תינוקות - אלו שמלמדים תורה את ילדי ישראל - הם דורשים שהם ילכו להשתלם ולהתמחות 'שטודירן'. ישנם לאחרונה תלמודי תורה הדורשים מהמלמדים להשתלם במכונים, שהם בעצם שלוחה של 'אוניברסיטה', ולמקום הזה רח"ל, שולחים את המלמדים להשתלם, כיצד ילמדו תורה לילדי ישראל... הם רוצים להוציא אותנו לגמרי לרחוב, לצבא ולעבודה".

"בשעתו, כולם ידעו שלא יושבים אתם בקואליציה, כי לא צריכים להיות שותפים אתם ולקחת יד בהחלטות השמד שלהם, והיום ממשיכים לשבת אתם בממשלה על אף הגזירה הנוראה הזו".

"הצבא - מלבד האיסורים הרבים שיש בו, הוא גם מכניס קרירות נוראה. שמעתי מאחד ששירת בצבא, ששם ישנה הוראה שצריך לרשום תמיד כל מה שרואים ושומעים, ואפילו דברים שוליים ולא חשובים, ואת התיעוד הזה צריך לעשות תמיד בכל יום, כולל שבתות. ומי שנכנס לשם, אפילו נכנס שומר שבת גמור, הוא רואה כיצד כותבים ומתעדים בשבת קודש, וכבר לא נשאר אותו הדבר. כשעושים דברים כאלו פעם ועוד פעם, בסוף מתקררים ומי יודע לאן מגיעים. כך שמלבד כל האיסורים החמורים שיש בצבא, הקלקול שם הוא נורא ואיום".

"אנו צריכים לנהוג כפי המסורה. בהרבה מקומות רואים שהאבות לא רצו לשנות מדרך אבותם, ולא לעשות שינויים כלל, אפילו שינויים קטנים שנראים לא כ"כ חשובים. וגם בפרשת השבוע רואים כן, שכשהקב"ה אמר ליצחק 'אל תרד מצרימה', מביא רש"י שהייתה דעתו לרדת למצרים, כמו שירד אביו בימי הרעב. ולכאורה, דבר פשוט הוא, שבארץ ישראל לא היה מה לאכול ובמצרים כן, א"כ הוא רצה לירד לשם מסברא פשוטה וכדרך העולם, כדי שיהיה לו מה לאכול. ומה העניין שכתוב שעשה כן מפני שאברהם עשה כן? אלא רואים שהאבות כיוונו את כל מעשיהם לעשות רק כפי המסורת ולא לשנות מדרך האבות, ובכל דבר חישבו כיצד היו נוהגים אבותיהם" סיים הרב.