(צילוםף קובי כץ)
אאא

הרב שטרנבוך נגד זלזול בגדולי ישראל: על רקע הפילוג בציבור הליטאי והמאבק בשבוע האחרון על רקע אישורו של חוק הגיוס המתוקן, רבנים ואישי חינוך מזהירים מתופעה חמורה של פגיעה במנהיגי הדור.

ראב"ד העדה החרדית הגאון רבי משה שטרנבוך, מסר לאחרונה שיחה לבני ישיבתו, יצא נגד הפגיעה בתלמידי חכמים: "לא צריכים לבזבז זמן, יש כאלה שמבזבזים כל הזמן אם ג' אם עץ, מי צודק מי לא צודק, ובנתיים מבזים תלמידי חכמים".

"אפילו השומע שלא אומר, הגמרא מביאה אותו דבר: "נענש כמוהו בצואה רותחת ולא נותנים לו אפילו לבוא בגן עדן אם הוא שומע ביזוי של תלמיד חכם". ממהרים לצעוק 'הוא אפיקורס' או דברים כאלה שח"ו אפילו לשמוע אותם".

"בחורים בישיבה צריכים להזהר מאוד לא להיכשל בדברים אסורים, בחורים יכולים להפסיד הרבה יותר ממה שמרוויחים, מיגעים עצמם בתורה, לומדים יומם ולילה ועכשיו שמדברים מפסידים את הכל". הרב שטרנבוך סיים: "כל בחור צריך להיזהר לא להיכשל ולא לשמוע".