אאא

בניו יורק התקיים אמש (ראשון) הדינר השנתי לטובת ישיבת פוניבז' בראשות נשיא הישיבה הגאון רבי אליעזר כהנמן. באירוע השתתפו נגידים, רבנים ומאות אורחים והוא נערך השנה לזכרה של הרבנית אלישבע כהנמן ע"ה אשת חבר לנשיא הישיבה ובתו של ראש הישיבה הגאון רבי שלמה ברמן זצ"ל.

במעמד הוקראו מכתביהם של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן, מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי, ראשי הישיבה הגרי"ג אדלשטיין, הגרב"ד פוברסקי והגרח"ש ליבוביץ וכן הגר"י אדלשטיין והגר"י זילברשטיין.

את המעמד הנעימה מקהלת "מזמרים" יחד עם מוטי שטיינמץ. טרם המעמד, הגיע לבקר באכסנייתו של הגר"א כהנמן הגאון רבי אלי' בער וואכטפויגל.