אאא

בשבת האחרונה פרצו אלמונים לבית הכנסת של קהילת המתמידים בביתר עילית ותקפו את התפללים, בעקבות כך קוראים רבני העיר לבני הקהילות המתפללים בסמוך להתאסף בליל שבת הקרוב למעמד מחאה וטקס קבלת שבת המונית.

תחת הכותרת "מחאה נמרצת על ביאת מחרפי א-ל בתוך מקדש ה'", מפרסם בית דין צדק של קהילת האשכנזים ביתר עילית כי "על דבר השערוריה הנוראה, שנעשתה בעיצומו של שבת קודש, כאן בעירנו המעטירה, אשר עקב מריבת ילדים, פרצה קבוצת בריונים פורעי חוק ומוסר, להיכל בית מקדש מעט, לחלל קדושת בית הכנסת, קדושת השבת, ובחילול שם שמים באופן מחפיר".

צפו: התקיפה כפי שתועדה במצלמות אבטחה

"איככה היתה זאת, כי באו פריצים וחיללוה, נערים גלויי ראש ונשים חצופות, בליווי כלב, באלימות נוראה ואכזרית, שבלתי ניתן לתארה עלי גליון ה"י, להכות על ראשי עם קודש, בחבלות בגוף בנפש וברכוש, והתזת גז, כשהם ממלאים פיהם בדברי תועבה, ונגרם בזיון לתורה ולנותנה, אוי לאוזנים שכך שומעות", כותבים חברי הבד"צ.

חברי הבד"צ מוסיפים וכותבים כי "אי לזאת עלינו מוטלת החובה למחות במחאה נמרצה ואדירה, למען לא ידבק ח"ו העוון הגדול הזה, בעם ה'. וקבענו כי קהילות הקודש, הקרובים למקום החילול, יתאספו בליל שבת קודש פרשת וישלח לקבלת שבת המונית, על פני רחוב הרב ברים בשכונת הגפן",.

העסקנים מפרסמים כהמשך לכך שורת הנחיות לציבור המוחים בו מדווחים על זמן התפילה וכן על קיום ריקודים לאחריה כאשר הילדים מתבקשים להתפלל לצד הוריהם.