אאא

הסוף לזקן הצבאי? שופטי בג"ץ קבעו כי הפקודות החדשות בצה"ל בנוגע לפטור מגילוח זקן, חוקית וסבירה ותכנס לתוקפה בקרוב. 

על פי החלטת השופטים, גם חיילים דתיים לא יוכלו לקבל את הפטור מהרבנות הצבאית, וכל הפטורים ינתנו רק על ידי השלישות הצבאית. 

השופטים ציינו כי אין זכות יסוד לחייל לא להתגלח, וטענו כי צה"ל צריך לשמור על משמעת צבאית.

בעקבות החלטת השופטים והחלטת העותרים לחזור בהם בהמלצתם מהעתירה, מועד כניסת הפקודה לתוקף יקבע בימים הקרובים.

מדובר במכה קשה לרבנות הצבאית, שהסמכות להעניק פטור זקן לחיילים דתיים נשללה ממנה והועברה לשלישות של כל יחידה. 

קודם התקנות החדשות המדוברות יכלו חיילים לקבל פטור מגילוח זקן בכמה דרכים, כמו למשל מטעמי דת - כפי שמקבלים החיילים הדתיים והחרדים, או מסיבות אישיות אחרות, למשל שהזקן הינו חלק מאישיותו. הדרך הנוספת היא לקבל פטור רפואי או לגשת לסגן-אלוף ולקבל ממנו חתימה על טופס הבקשה.

אלא שבעקבות התקנות החדשות האפשרות השלישית מתבטלת והחיילים שיחפצו בפטור יאלצו להציג סיבות מהותיות בכדי לקבל את הפטור. חייל שירצה לקבל פטור זקן יוכל לקבל זאת על ידי אישור דת וזאת עם ההחמרות החדשות, או אישור רפואי. במקום אישור מסגן אלוף הוחלט עתה כי החייל יגיש בקשה חריגה והיא תיבחן על ידי מספר קצינים בדרגת אלוף-משנה.

מדובר צה"ל נמסר:  "שופטי בית המשפט העליון קיבלו פה אחד את עמדת הצבא שלפיה הפקודה חוקית וסבירה, ובהמלצתם החליט העותר למחוק את העתירה. השופטים ציינו בדיון שאין זכות יסוד לחייל לא להתגלח והסכימו עם עמדת הצבא בדבר הצורך לשמור על המשמעת הצבאית. לפיכך, מועד כניסת הפקודה לתוקף יקבע בימים הקרובים".