אאא

ביקור בנמל: הראשל"צ ורבה של ירושלים הגאון רבי שלמה משה עמאר, הגיע הצהריים (שני) לבקר בנמל אשדוד. אל הביקור התלווה יו"ר ועד העובדים אבינועם שושן. הראשל"צ נכנס לאולם המבקרים ומסר לעובדי הנמל שיעור חיזוק שעסק בעיקר בחג החנוכה המתקרב. הרב שיבח את העובדים שעוצרים את העבודה בכדי לקבוע עתים לתורה: "אתם בעצם כעין מזוזה הנמצאים בפתחה של ארץ ישראל בכיוון הים".

הגר"ש עמאר שיבח את העובדה שהנמל שומר את השבת: "בזה שאתם שומרים שבת, זה משפיע ויקר בעיני ה' מאוד מאוד, אשריכם ואשרי חלקכם, אי אפשר לתאר כמה שמחה אתם עושים לפני הקב"ה, וכמה נחת רוח, ותאמינו לי שגם אם היינו מקריבים אלף קרבנות, זה לא יעשה נחת רוח כמו השבת שאתם שומרים כאן בנמל, זה מעלה גדולה עד מאוד".

"אני מבקש ממכם" פנה רבה של ירושלים לעובדי הנמל: "תמשיכו להשתתף בשיעורי תורה וה' יושיע אותכם וישלח את ברכתו הטוב, אתם וכל חיילי ישראל וכוחות הביטחון ויאבד כל הקמים עלינו לרעה וכל האויבים הללו, חרבם תבוא בליבם ובזכות שמירת השבת נזכה לביאת המשיח במהרה".

בהמשך, מסר הגר"ש עמאר שיעור לאברכי כולל "הדרת יוסף" בראשות הגאון רבי שלמה פרץ, שעסק בנושא ברכת הקידושין. במהלך השיעור, עמד הגר"ש עמאר על יסוד מנהגי מרוקו "שיש להם מקור ושורשים עתיקים עד מאוד עוד מימות שלמה המלך וכך מוכיח זאת הגאון רבי יעקב טולידנו זצ"ל".

"הגאון היעב"ץ רבי יעקב אבן צור כתב ש"אפילו אלף פוסקים חולקים על מרן (הבית יוסף), אין לנו אלא מרן הבית יוסף" כך שבמרוקו הלכו ברוב הגדול כדעת מרן הבית יוסף וכך גם בעל האור החיים הקדוש ולא כמו כאלו האומרים שבמרוקו הלכו כדעת הרמ"א שזה לא נכון כלל".

לסיום פנה הרב עמאר לאברכים ואמר: "כאן בכולל בנמל זה כמו שער השמים שער ארץ ישראל זה משפיע על כל הארץ, העובדים משפיעים ברכה וטובה על מכוניות, ברזל ועוד ועוד, אבל אתם משפיעים בשפע עליון, דבר ה' בלימוד התורה, תעשו את זה בכל הכח וכאן צריך יותר להיזהר שלא להתבטל, כי תורתכם משפיע מכאן על כל ארץ ישראל".