אאא

חוק הגיוס המתוקן: בישיבת הנהלת תנועת "דגל התורה" שנערכה ביום ראשון בשעות הערב נשא הגאון רבי נתן זוכובסקי דברים חריפים בשם מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן בנוגע לחוק הגיוס.

הגר"נ זוכובסקי סיפר לנאספים כי נכנס למרן ראש הישיבה לקראת האסיפה ושח בפניו על ההתכנסות בה חברי הכנסת ידווחו על ההישגים ועל כך שהכינוס נועד לחזק את נציגי דגל התורה שהצליחו במערכה למען עולם התורה ולומדיה ובפרט בעניין התיקון לחוק הגיוס שיש המערערין עליהן בעקבות כך.

"מרן ראש הישיבה שליט"א, התבטא על כך בשתי נקודות ואמר: 'סאיז דאך דא א בריעוו פון ר' יצחק אלחנן' (הרי יש על כך מכתב ממרן רבי יצחק אלחנן)", סיפר הגר"נ זוכובסקי והביא בפני הנאספים את המכתב.

"במכתב שכותרתו 'עלבונה של תורה' פותח רבי יצחק אלחנן בדברים מבהילים: 'נאנח מלב קרוע ומורתח, אני נתבע לשפוך את נפשי לפני שלומי אמוני ישראל, מעלבונה של תורתנו הקדושה... כבר נהפכו מעי בקרבי לשמוע חרפת המתעסקים הישרים עמי, בכל העלילות והטענות של שוא שבודים ומפרסמים בוזי התורה ומשנואיה במכה"ע על המתעסקים הנכבדים ועל כל מאן דעסקין באורייתא פה ובכל אתר מכחה של השתדלותנו, וזה כמה שנים שהולכים ומבזים ומשניאים, ולא נתקררה דעתם עד ששפכו קיתוניות של ליצנות רותחת והפחדות מגונות'", הקריא הגר"נ זוכובסקי.

בהמשך דבריו הביא הגר"נ זוכובסקי מדברי מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שהתבטא כי "לצעוק מבחוץ קל מאוד, אך צריך לדעת שכל מה שהם עשו, עשו כדין! על פי מה שהורו להם לעשות, ושיהיו ברוכים על זה וברכה שלוחה לכל הנאספים".

והוסיף מרן הרב שטיינמן: "למעשה אנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא על החסדים שעשה עמנו".

הרב זוכובסקי המשיך ואמר כי "בזמנו כשחוקקו את החוק יצאו מאות אלפים לרחובה של עיר בהוראת מרן ראש הישיבה שליט"א יחד עם רבים מגדולי ישראל מכל החוגים והעדות, כאשר מרן שליט"א התבטא אז כי מדובר בעניין של חילול ד', וכעת ב"ה אנו זוכים לקידוש ד'".

"מרן שליט"א חזר וברך את כל חברי הכנסת החרדים על המערכה שעמדו בה, ומגיע להם ישר כוח ושלח ברכה לכל המשתתפים באסיפה זו", הוסיף הרב זוכובסקי.

"הבעתי בפניו", סיפר הרב זוכובסקי, "כי לכאורה היו רבבות עמך בית ישראל צריכים לצאת כעת להודות להשי"ת על שזכינו לתקן החילול ד' ועוד הישגים גדולים, אך מרן שליט"א אמר כי הדבר יכול להביא להתגרות עם החילוניים ולכן אין לעשות כן".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

עוד סיפר הגר"נ שכשהקימו את הקואליציה בזמן ממשלת בגין ותיקנו את חוק גיוס נשים, היו ועדות פטור ואז ביטלו אותם. "הגיעו אז משלחות לרבנו מרן הגרא"מ שך זצוק"ל ואמרו לו שזה יקלקל, דיברו על הנוסחאות והפרשנויות והפכו עולמות. באחד הימים הגיע אלי שליח שמרן הרב שך רוצה לשוחח עמי, וכשהגעתי אמר לי: 'היום רוצים לתקן את החוק. אני יודע שאתה צריך למסור שיעור, אך אני מבקש ממך, שעד 12 תהיה עם הרב שלמה לורינץ בכנסת. תיקח מונית. אני רוצה שתהיה שם, כדי שאם יהיו שינויי נוסחאות, שתהיה במקום'. למרות כל הפצרותיי, מרן זצוק"ל עמד על זה שאסע לשם. אותם אנשים עמדו לו על הראש ודיברו על הנוסחאות, והוא עמד על דעתו כחומה בצורה וב"ה עד היום כמעט שאין בעיות בנושא גיוס בנות. אם היו שומעים לאותם שביקשו לשנות נוסחאות, איך היינו נראים".

"כך גם בחוק ניתוחי מתים. גם אז באו וטענו שהחוק אינו מטיב עם היהדות. גם אז היו מערערים, וב"ה כיום אין כמעט בעיות של ניתוחי מתים, אין כמעט בעיות של גיוס נשים. גדו"י זצוק"ל ויבדלחט"א עשו ועושים מה שצריך לעשות, ואנו רואים בחוש את עומק ראייתם, ואין הקב"ה מביא תקלה על ידיהם", הוסיף הגר"נ זוכובסקי.

בדבריו הרחיב הגר"נ זוכובסקי לחזק את ידיהם של חברי הכנסת שפעלו לתיקון החוקים ובפרט חוק הגיוס ולחזק את דגל התורה והתייחס גם לנושא החוק הנורבגי ביהדות התורה ואמר כי "לכאורה, אפשר שהיה מספיק חבר כנסת אחד, ר' משה לבד. הוא עובד טוב, פועל ומביא תוצאות. אך אין זה כך: כל כוח נוסף מביא תוצאות לעולם התורה ולומדיה. צריך לראות להגביר את כוחנו, שיהיו שלושה נציגים ל"דגל התורה" שמגיעים לנו בדין ובצדק ולדאוג שזה יהיה".

"מטרתנו להגביר את הכוח של "דגל התורה" וזאת על ידי אסיפות הנהלה, ועידה ארצית שמארגנים בעז"ה - ובזה נקדש שם שמים. הקב"ה יהיה בעזרנו ונסיים בדברי מרן ראש הישיבה שליט"א בברכה לעוסקים. בשם ד' נעשה ונצליח", סיים הגר"נ זוכובסקי את דבריו.