אאא

תפנית בברסלב יבנאל: גאב"ד יבנאל, הגאון רבי משה קורץ, הנחשב לסמכות הרוחנית העליונה ביישוב, פרסם מכתב תמיכה חד משמעי בבנו של המוהרא"ש שיק זצ"ל, הרב משה שיק. המכתב מגיע על רקע המאבק בין הפלגים השונים ביבנאל, מאבק שהגיע עד לאלימות פיזית. ביישוב טוענים כי גורמים שונים מאיימים על מי שיתמוך בבן המוהרא"ש זצ"ל.

השיא הגיע לפני כחודשיים, אז הושלך רימון לביתו של נתן מימוני, אחד ממקורביו של בן האדמו"ר ונערים הכו את רעייתו ההרה. בנוסף, ראש הקהל הוותיק של הקהילה, הרב אברהם טרייסמן, ספג גם הוא התקפות ורכבו הושחת בעקבות תמיכתו ברב משה שיק.

רכבו המושחת של הרב טרייסמן
רכבו המושחת של הרב טרייסמן

הרקע לסכסוך היא סוגיית השליטה בנכסי החסידות שהותיר אחריו המוהרא"ש זצ"ל, מרביתם רשומים על שם הרבנית ע"ה, כאשר עסקנים בקהילה טוענים כי הנכסים שייכים לקהילה, בעוד בן האדמו"ר מעוניין לקחת את השליטה בנכסים לעצמו. בימים אלו ממתינים שני הצדדים במתח לפסיקת בית המשפט בנוגע להכרעה למי שייכים הנכסים.

כאמור, לאחר שנמנע באופן עקבי מלהביע תמיכה, גאב"ד הקהילה הרב משה קורץ פרסם מכתב שאינו משתמע לשתי פנים, בו הוא מביע תמיכה מוחלטת בבן האדמו"ר. במכתב הוא אף רומז כי מופעלים עליו לחצים שלא לתמוך בבן האדמו"ר.

מכתב התמיכה של הרב קורץ בבן האדמו
מכתב התמיכה של הרב קורץ בבן האדמו"ר

המכתב המלא:

לכבוד הרה"ח ר' משה שיק שליט"א בנו חביבו של מוהרא"ש, שלום וברכה.

הנה זה כבר כמה ימים שאני מנסה לכתוב רגשי ליבי מה שקורה פה ביבנאל זה עשר חודשים מאז הסתלקותו של עט"ר מוהרא"ש לעילא לעילא ובפרט מיום השבעה שהתחילו לצעוק מוהרא"ש ה' ינקום דמו ועשו למוהרא"ש ולרבנית ולמשפחה בזיונות ושפיכות דמים וכן הקלטת וקללות של רוצח ונאצי ה' ישמור ויציל שאפילו מוהרא"ש לא סבל כאלו בזיונות ושפיכות דמים.

ואני לא מצליח לכתוב מפחד ודפיקות לב שזה גורם לי ויש לי צער גדול לראות מה עשו למוהרא"ש ולרבנית ולמשפחה ועולה על הכל מה שעשו לכם שאני לא יודע אם יש על זה מחילה. והייתי רוצה לכתוב באריכות אבל אני סובל על הלב ולא מסוגל.

בודאי שמוהרא"ש והרבנית פועלים מלמעלה שהכל יתהפך לטובה ואני יודע שאתה לא צריך ממני חיזוק אלא אתה צריך מחאה גדולה על כל מה שנעשה פה וצריך אחד חזק שיעשה פה סדר כרצון מוהרא"ש ולהמשיך באמת את מורשת מוהרא"ש.

וה' יתן לכם כח ובריאות וברכה והצלחה ואני התלמיד הקטן שאזכה שיהיה לי גם זכות לעזור בכל העינינים ולעשות נחת רוח למוהרא"ש ולרבנית ולמשפחה וכל מעשינו יהיו לשם שמים.