אאא

חג החנוכה: הראשל"צ והרב הראשי הגאון רבי יצחק יוסף פסק במהלך שיעורו השבועי שמסר כי תלמידי הישיבות מבני עדות המזרח לא ידליקו נרות חנוכה, ואם לומדים בישיבות אשכנזיות וחוששים שלא להדליק - ידליקו בלא ברכה. 

הראשל"צ הגר"י יוסף הביא את הראיות מהפוסקים לדברים שלו, והבהיר כי תירץ בספרו 'ילקוט יוסף' את הקושיות של פוסקים אחרים כדוגמת הגאון רבי יהודה עדס. 

"אני כשהייתי ראש ישיבה, לפני שנתיים וחצי", סיפר הראשל"צ, "הייתי מדליק בבית ומכוון על כל תלמידי הישיבה, כך עושה כל ראש ישיבה. תלמידים הם כמו בנים. וחוץ מזה, מדליקים בבתי המדרש, בית המדרש הוא כמו דין של בית הכנסת".

הרב הסביר את הספיקות שיש בהדלקה של תלמידי הישיבה והספק של ברכה לבטלה: "אולי הם יוצאים ידי חובה מצד בית המדרש, אולי מצד ראש הישיבה, אולי מצד ההורים - כמו שכתבו הראשונים. ויש עוד ספק כמו שאומר ב'גן המלך'. כל כך הרבה ספקות, מי יכול לבוא ולהעז ולהגיד שבחורי הישיבות ידליקו בברכה?".

"מה הם טוענים?", המשיך הרב, "שיכוונו שלא יוצאים ידי חובה בהדלקה של ההורים? הבית יוסף חולק על זה, אומר הבית יוסף שבעל כורחו שלא בטובתו הוא יוצא ידי חובה, מי יכול לחלוק על הבית יוסף? כל הדורות קיבלו הוראות מרן, יכול אחד לחלוק על הבית יוסף?".

"המסקנה הברורה", פסק הרב הראשי, "בחורי ישיבות ספרדים לא ידליקו בברכה. יש פה כמה ספקות, אדם לא יכנס לספק ברכות. וכל הראיות שהביאו האחרונים, הכל - דחינו אותם". 

עם זאת הדגיש הראשל"צ כי תלמידי ישיבה מחו"ל הלומדים בארץ, שיש הפרש שעות בין ישראל למקום מגוריהם של ההורים שעדיין לא הגיע אליהם חיוב מצווה, הבן יכול להקדים ולהדליק.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

הראשל"צ הגר"י יוסף התייחס לנושא של החובה לשמוע לראש הישיבה בהליכות ולא בהלכות: "אדם צריך לשמוע לראש הישיבה, לעמוד בפניו - לכבד אותו, ישמע לכל מה שהוא אומר במסגרת הישיבה, דרך ארץ, ראש ישיבה שלך. אבל זה לא קשור לענייני הלכה, מה זה קשור. אם ראש הישיבה לא בקיא בהלכה ולא מעיין בספרים של מרן ב'יחווה דעת', מה תשמע לו? לכן לא להדליק. רוצה? ידליק בלא ברכה, אבל חבל על השמן, כמו שאמר חכם בן ציון אבא שאול זצ"ל".

"אם הוא מפחד שיבוא איזה שטינקר וילשין לראש ישיבה שהוא לא הדליק בחדר אז שיברך ברוך אתה ה' - ללמדני חוקיך- וימשיך", הציע הראשון לציון.

בסיום דבריו התייחס הגר"י יוסף למנהג בחלק מהישיבות לעצור באמצע סדר הלימוד בכדי להדליק את נרות החנוכה, ואמר כי יש להמתין לסיום הסדר ורק אז להדליק בכדי למנוע ביטול תורה. 

שיעורו השבועי של הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף מועבר מידי מוצאי שבת בשידור חי באתר "כיכר השבת".