אאא

סערת לימודי האקדמיה: לאחר הסערה שנוצרה בעקבות פרסומם של ההחלטות השונות ביומונים החרדיים, הבוקר (ראשון) בעיתון "יתד נאמן" שבים על הנוסח תוך שהם מביאים הפעם את הנוסח המקורי כפי שפורסם בעיתון "המודיע" וכפי שהוקרא בכינוס החירום של גדולי הדור על-ידי מזכיר המועצת הרב אברהם רובינשטיין.

בכתבה נרחבת על החלטות הכינוס בעיתון "יתד נאמן" נכתב כי בהחלטות שבו ונשנו תפקידם וייעודם של מוסדות החינוך לבנות ישראל שהוקמו ונוסדו בהנחיית גדולי הדורות זי"ע, וכי "חינוך בנות ישראל מגיל צעיר ועד גמר הלימודים ובניית בית נאמן בישראל, הופקד ע"י גדולי ישראל בדורות האחרונים אך ורק בידי מוסדות החינוך החרדיים המונחים ע"י מרנן ורבנן גדולי ומנהיגי ישראל, ומתנהגים עפ"י הוראותיהם, שבהם מחנכים ליר"ש טהורה, אהבת תורה, אמונה וביטחון ומידות טובות, בלא שום תערובות לימודים אשר אין רוח חכמים נוחה מהם, וזהו המקום היחידי שבו צריך וראוי לחנך את בנות ישראל".

כמו כן הוטעם בהן הסכנה של המוסדות האקדמאיים והמסונפים להן, וכי "במוסדות הלימוד האקדמאיים על כל צורותיהם, קיימות סכנות רבות של מכשולות עצומים הן בתכני הלימודים והן במרצים, שיש להם השפעה רעה של עניינים הנוגעים לחמורות, ובוודאי שהם מהווים סתירה גמורה לדרך ישראל סבא".

יתד מציין כי משום כך הוחלט על דעת מרנן ורבנן שליט"א, כי "בנות ונשות ישראל לא תלמדנה במוסדות אקדמיים או במוסדות המסונפים לאקדמיה, ובכלל זה שלוחות או מוסדות המכנים את עצמם סמינרים ומעניקים תארים אקדמאים. וכבר נאסר הדבר בכל החומר ע"י גדולי הדורות מקדמת דנא ועד ימינו. ואין להתפתות בנושאים אלו בתואנות שוא של פרנסה וכדו', שכך דרכו של יצר הרע היום אומר לו עשה כך וכו'".

העיתון מדגיש כי "בנות ישראל, לא תלמדנה לימודים המשמשים כהכנה ללימודים אקדמאיים, בלא שום יוצא מן הכלל, ואף לא תיגשנה לבחינות באופן עצמאי, ומנהלי הסמינרים יעמדו על זה בכל תוקף". וכן "כל לימודיהן והשתלמויותיהן של בוגרות המוסדות החרדיים הנ"ל וכן של מורות העובדות או החפצות לקבל משרות במוסדות החינוך החרדיים הנ"ל, יהיו אך ורק בסמינרים ומרכזי ההשתלמויות של "בית יעקב", ולא תלמדנה בשום מקום אחר, ובוודאי שלא יפנו לקבלת תואר אקדמאי לכל מקום שהוא".

יתד מבהיר כי במסגרת ההחלטות נקבע עוד למנהלי מוסדות החינוך החרדיים, כי "לא יכירו בדרגות ותארים של צוותות החינוך וההוראה שתלמדנה במוסדות שאינן מפוקחים ע"י ועדת הרבנים לענייני חינוך". וכי "על מנהלי המוסדות ועל המחנכות להסביר לציבור הנשים והבנות את חומר הדבר לפנות ללימודים אקדמאיים ובמקומות שאין רוח גדולי ישראל נוחה מהם".

לקראת סיום מדגיש העיתון כי בד בבד נקבע, כי "מנהלי מוסדות החינוך החרדיים יעמדו כחומה בצורה שלא להתפתות אחר שכנועים שונים מבית ומחוץ, הבאים לשנות את צורת חינוך בנותינו".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

סעיף נוסף קבע כי "רבני הקהילות יחזקו את בני קהילותיהם לעמוד בנסיון של פרנסה כשרה בדרך כשרה".

לסיום נכתב בהחלטות, כי "בעמדנו בימים אלו, ערב ימי החנוכה הבעל"ט, המסוגלים לעורר על ענייני חינוך בטהרה ולסתום הפרצות, נוסיף לעמוד על המשמר ובהתחזקות הציבור כולו, ובפרט ע"י נושאי התפקידים הציבוריים והחינוכיים, נוכל בעז"ה להעמיד דורות ישרים מבורכים ההולכים בדרך ישראל סבא, ולשפע ברכה והצלחה בדרך היתר ללא כל מכשול, ולהדלקת המנורה בבית מקדשינו שיבנה בב"א".

כזכור יממה לאחר הכינוס נחשפו שינויי נוסח בין ההחלטות שפורסמו בעיתון המודיע להחלטות שפורסמו בעיתון יתד נאמן. היו שרצו לפרשן כביכול יש חילוקי דעות בעניין בין ההנהגה הרוחנית החסידית לזו הליטאית אולם כבר אז אמרו גורמים המעורים בנושא כי מדובר במחדל טכני בלבד.

היום הוכח כי גרסתם אכן נכונה וכי העיתון מביא את הנוסח המלא כפי שהתפרסם באותו הערב.