אאא

מחזיר עטרה ליושנה: לאחר עשרים ושש שנות הנהגה באדמו"רות, חבש אמש (ראשון) לראשונה הרבי ממכנובקא את ה"קולפיק" המיוחד בהדלקת נר חנוכה.

בשנות אדמו"רותו עד כה, נהג האדמו"ר ממכנובקא להדליק את נרות חנוכה כשהוא לובש כובע חסידי לראשו כמנהגו בימות החול, אולם השנה לראשונה הוא שינה ממנהגו.

(באדיבות המצלם)
(באדיבות המצלם) 
(באדיבות המצלם)
(באדיבות המצלם)
הגדלה

החסידים מסבירים כי בחסידות בעלזא כמו בחצרות נוספות, נהוג לחבוש את הכובע המסורתי בהדלקה לכבוד החג, אולם רק השנה לאחר השלום המיוחל הגיע, הסכים האדמו"ר לחבוש את הקולפיק.

"עיני זקני החסידים מלאו דמעות של התרגשות בעקבות המחזה" העיד חסיד מכנובקא, "לראות את מורם ורבם מחזיר עטרה ליושנה כמנהג בית בעלזא".