אאא

דאגה רבה בהיכלי התורה והישיבות בכלל ובישיבת פוניבז' בפרט לנוכח מצבו הרפואי של ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי חיים שלמה ליבוביץ שפונה במהלך הלילה (שלישי) לבית החולים לאחר שנפל בביתו.

ל"כיכר השבת" נודע כי הגרח"ש קם במהלך הלילה בכדי ללמוד ונפל על דלת זכוכית, מה שגרם לחתכים עמוקים בראשו. הרופאים ממתינים לראות אם הדימום ייפסק מעצמו אחרת הוא יוכנס לחדר הניתוח. מקורביו מבהירים כי הוא לא מורדם ולא מונשם וברוך השם אין סכנה לחייו.

מיד עם היוודע הדבר, רבים מתלמידי ישיבת פוניבז פסקו את שנתם וקמו למשמרות תפילה באמצע הלילה לרפואת ראש הישיבה.

ראש הישיבה, אחד מתלמידי החכמים המופלגים שבדורנו, הינו נכדו של הגאון רבי ברוך בער ליבוביץ זצ"ל בעל ה"ברכת שמואל", זכה להרביץ שנים רבות וללמד תלמידים רבים כאשר תורתו נפוצה בכל רחבי העולם היהודי היכלי הישיבות והכוללים וזאת עקב גאונותן הנודעה לצד הרבצת תורה מתורת סבו הנודע.

שמו הועבר לתפילה למרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי אשר שוקד על תלמודו כבר בשעות הקטנות של הלילה. הגר"ח אשר נמצא בידידות רבת שנים עם הגרח"ש ליבוביץ, נחרד לנוכח השמועה והרבה בתפילה לרפואתו.

שמו לתפילה: הרב חיים שלמה בן ציטא לאה.