אאא

בשעות אחר הצהריים של יום שבת, הגיע הראשון לציון ורבה של ירושלים הגרש"מ עמאר לביקור בבית מדרשו של מנהיג פלג "בני תורה" הגאון רבי שמואל אוירבך בשכונת 'שערי חסד' בעיר.

לאחר שיחה שעסקה בהלכות חנוכה ועירוב, במהלכה העלה הגר"ש עמאר בעיות הלכתיות שניצבות בפניו בנושאי כשרות בעיר, התייחס הגר"ש עמאר לנושא תיקון חוק הגיוס - לו התנגד הגר"ש אוירבך.

לפי מקורביו של הגר"ש אוירבך, הגר"ש עמאר "הביע את מורת רוחו מפעולות חברי הכנסת החרדיים בענין חוק הגיוס", וכן שמע סיפור על הרב מטשעבין שכיהן כרב בית הכנסת בשערי חסד וקיבל בעבר פנייה מחברי כנסת בשאלה אם אפשר להתפשר על מספר בחורים כדי להציל את עולם הישיבות, "הלבינו פניו מזעזוע ואסר עליהם בכל תוקף להתפשר עם הצבא" סיפר הרב אוירבך לרב עמאר.

המקורבים מספרים כי "לאחר מכן התבטא רבה של ירושלים למקורביו על הזכות שקיים בדורנו צדיק נשגב שנושא על כתפיו את עול קדושת וטהרת הישיבות באחריות עצומה וכי ניכר כי רוח של קדושה מדברת מתוך גרונו".

הגר"ש עמאר נשאר לתפילת מנחה במקום וכובד בעליית שלישי, כשלאחר מכן ליווה את הגר"ש אוירבך לביתו ונפרד ממנו בידידות.