אאא

יו"ר ועדת הכלכלה איתן כבל מתכוון לסכם היום (שני) את המלצות הוועדה בכל הקשור למתווה הגז. רוב חברי הוועדה נוטים לדחות את השימוש בסעיף 52, המאפשר לשר הכלכלה (כיום הוא ראש הממשלה בנימין נתניהו) לעקוף את סמכותו של הממונה על הגבלים ולאשר את מתווה הגז משיקולי מדיניות חוץ המתעלים על שיקולי התחרות במשק.

הוועדה תימנע מלקבוע שיצוא גז לארצות שכנות אינו חשוב, בדגש חיובי על הכוונה לייצא גז לירדן או לרשות הפלסטינית. עם זאת, בהנחה שמתווה הגז לא ייפסל תמליץ הוועדה לשקול מחדש נושאים כמו תמחור הגז בעסקת חברת החשמל, הקמת צנרת נוספת, לו"ז מכירת המאגרים, החיבור הנדרש למפעלים, רכישה מרוכזת של גז על ידי המדינה ואולי אפילו ביטול פסקת היציבות שניתנה במתווה לתקופה של 10 שנים.

נתניהו צפוי לקבל לידיו את ההמלצות, לעיין בהן יום או יומיים ולחתום על מתווה הגז בכל מקרה - פעולה שתאשר אותו סופית (אלא אם כן יוחלט אחרת בדיון בבג"ץ). הסיכוי שנתניהו ישנה משהו במתווה נראה קלוש נכון לעכשיו, אולם לא בלתי סביר בעיקר בסוגיית התמחור של הגז מול חברת החשמל.