אאא

מדד חודש נובמבר שפרסמה הערב (ג') הלמ"ס הפתיע וירד בשיעור חד יחסית של 0.4%, פי שניים משיעור הירידה שנצפה בשוק ההון. כתוצאה מירידה זו במדד החודש שעבר ממשיכה האינפלציה בפועל, המחושבת 12 חודשים לאחור (מדד נובמבר 2015 לעומת מדד נובמבר 2014), להיות שלילית, בשיעור של מינוס 0.9%. גם האינפלציה מתחילת השנה וקצב האינפלציה בארבעת החודשים האחרונים מסתכמים בשיעור דומה של מינוס 0.9%. סביבת אינפלציה זו נמוכה במידה ניכרת מהגבול התחתון של תחום יעד האינפלציה השנתי שקבעה הממשלה (3%-1%) ושעל השמירה עליו מופקד בנק ישראל.

לירידת המדד בחודש שעבר תרמו בעיקר הירידות בסעיפי התצרוכת הבאים: הבראה ונופש בארץ ובחו"ל (2.6%), עגבניות (16.9%), דלק ושמנים לכלי רכב (1.8%) עופות (4.4%) ופירות טריים (4.3%). ירידות אלה קוזזו בחלקן על ידי עליות של 3% במחירי ההלבשה ושל 20.7% במחירי המלפפונים.

סעיף הדיור, שהוא הסעיף בעל המשקל הגדול ביותר בסל מדד המחירים לצרכן, נותר בחודש שעבר ללא שינוי. מדד שירותי דיור בבעלות הדיירים, המודד למעשה את השינויים בחוזי שכירות חדשים שנחתמו בחודשיים האחרונים לעומת חוזים שנחתמו בחודשים המקבילים בשנה שעברה ומדד שכר הדירה בחוזים מתחדשים עלו בשיעור מתון של 0.1%. לעומת זאת, מחירי הדירות בפועל, שאינם כלולים בחישוב מדד המחירים לצרכן, עלו בחודשים ספטמבר-אוקטובר לעומת החודשיים הקודמים בשיעור חד יחסית של 0.8%. כתוצאה מכך מחירי הדירות גבוהים כעת גבוהים ב- 6.9% ממחיריהן הממוצעים בתקופה המקבילה בשנה שעברה.

מדד נובמבר לא צפוי להשפיע על החלטת הריבית לחודש ינואר שתקבל הוועדה המוניטרית של בנק ישראל בסוף החודש. ההערכה לכן היא שחברי הוועדה יחליטו גם הפעם להשאיר את הריבית ללא שינוי, בנקודת השפל של 0.1%. לפני שלושה חודשים העריכה חטיבת המחקר של בנק ישראל כי הריבית במשק צפויה להישאר ברמתה הנוכחית עד הרבעון הראשון של השנה הבאה. חודש לאחר מכן חידד בנק ישראל את המסר וציין כי להערכת חברי הוועדה המוניטרית הריבית בארץ תישאר נמוכה עוד זמן רב.

תגובות:

רו"ח בועז צליח, מנכ"ל בית ההשקעות "טופ אלפא" התייחס לפרסום המדד הערב ואמר, "מדד המחירים לחודש נובמבר ירד בשיעור של 0.4% כך לאחר חודש אחד בו שיעור השינוי היה חיובי אנחנו חוזרים לשיעור שינוי שלילי במדד. אמנם סביבת האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים עדיין שלילית אך אנו מעריכים כי מדובר בשינויים חד פעמיים במחירים ובהשפעתה של הירידה במחירי הנפט בשנה האחרונה וכי בטווח הבינוני סביבת האינפלציה תחזור להיות חיובית. הביקוש לדיור ממשיך להיות גבוה במיוחד וביחד עם הצריכה הפרטית, אשר ממשיכה להוות מנוע צמיחה בעקבות הגידול בשכר הריאלי במשק, הם מהווים התנגדות להמשך הירידות במחירי הנפט אשר גוררות איתן אינפלציה נמוכה מהציפיות ברחבי העולם. להערכתנו אם תמשיך מגמת ויסות המחירים הנוכחית מצד אופ"ק לא מן הנמנע שנראה השפעה גם על מדדי המחירים לחודשים הקרובים, דבר שיקשה על בנק ישראל לעמוד ביעד האינפלציה. בנוסף, גם הסבירות הגבוהה להתחלת תהליך העלאת הריבית ע"י הפד מחר אינה מעלה את הסבירות להתחלת תהליך העלאות הריבית במשק הישראלי, להערכתנו ניתן להניח כי בנק ישראל לא יתחיל בתהליך העלאת ריבית כל עוד האינפלציה תמשיך להיות נמוכה עד שלילית ולא יהיה פיחות משמעותי של השקל מול סל המטבעות האפקטיבי. אנו מעריכים כי מדד המחירים לא הפתיע את השווקים ובכל מקרה לא צפוי שנראה תנודות מהותיות בפתיחת המסחר מחר בעקבות פרסום המדד. נראה כי כרגע המשקיעים מחכים למוצא פיה של הנגידה האמריקאית".

עידן אזולאי מנהל השקעות אפסילון, מסר "המדד רק ממחיש את ההבדלים שילכו ויעמיקו בין המדיניות המוניטרית של ישראל ושל ארה"ב מה שאומר שהריבית הנמוכה תמשיך ללוות אותנו עוד זמן רב"