אאא

מסמך היסטורי: בשנת תשמ"ג, כתב מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן, מכתב בכתב ידו ובחתימתו לוועד הישיבות בנושא "תורתו אומנותו".

הבוקר (רביעי) נחשף מכתב ההתחייבות בו מרן ראש הישיבה כותב כי יוציא אישור תלמיד רק לכזה שאינו עוסק בשום דבר מלבד ללימוד בישיבה ותורתו אומנותו.

את המכתב כתב מרן הרב שטיינמן בזמן שכיהן כראש ישיבת פוניבז' לצעירים, ראש ישיבת גאון יעקב וראש כולל פוניבז'.

וכך כותב מרן הגראי"ל: "אני הח"מ מצהיר בזה, שלא אוציא מתחת ידי, אישור תלמיד, בקשר לדחיית גיוס, רק לזה אשר אינו עוסק בשום דבר אחר, פרט ללימודיו בישיבה, ותורתו אומנותו", על החתום: "בכבוד רב, אהרון יודא לייב שטיינמן".

מכתבו של מרן הרב שטיינמן משנת תשמ"ג
מכתבו של מרן הרב שטיינמן משנת תשמ"ג

הסיבה בגינה כתב מרן הרב שטיינמן את מכתב ההתחייבות היא בעקבות הוראתו של מרן הגראמ"מ שך זצ"ל, עוד משנת תש"מ, עת שימש בראשות ועד הישיבות, שלא להוציא "אישור תלמיד" למי שאינו לומד רק בישיבה.

"הזכות שנתנה לבן ישיבה להנות מדחיית גיוסו מהצבא - היא אך ורק בתנאי שתהא 'תורתו אומנותו' ולא יעסוק בשום עסוק חומרי הן בזמני הישיבה והן מחוצה להם", כתב מרן הרב שך, "כל גדולי ישראל סמכו ידיהם על תקנה זו וראו בה תנאי בל יעבור".

מכתבו של מרן הרב שך זצ"ל משנת תש"מ
מכתבו של מרן הרב שך זצ"ל משנת תש"מ

"וכדי לאשר ולחזק את זאת הננו פונים בקריאה גדולי לראשי הישיבות ומבקשים להקפיד הקפדה יתירה, שח"ו לא תצא תקלה מתחת ידם, ורק תלמידים שתורתם אומנותם כנ"ל יאושרו על ידם בקשר לדחית גיוסם. הם ולא אלה שאין עטרה זו הולמתם", מבהיר מרן הרב שך.

הרב שך הוסיף וכתב במכתב כי ראשי הישיבות מתבקשים "לבדוק ולהקפיד, שלא לכלול ברשימת תלמיד הישיבות ולא להוציא עברום אישורים לדחית גיוס - לתמידים חולים, אשר לפי מחלתם, עליה הצהירו או יצהירו בלשכות הגיוס, אינם יכולים לקיים את סדרי הלימודים בישיבות ולהשתתף בהם. הדבר מובן מאליו ואינו זקוק לפרושים".