אאא

באולמי תמיר בירושלים התכנסו אמש (מוצאי שבת) ראשי ישיבות ור"מים המוזהים עם "הפלג הירושלמי", לכינוס בראשות הגאון רבי שמואל אוירבך, נגד "חוק הגיוס המתוקן", שכזכור הועבר בתמיכת כל הנציגים החרדים וזאת בהוראת גדולי ישראל חברי מועצות גדולי וחכמי התורה של הסיעות החרדיות.

"אסיפת ראשי הישיבות ומרביצי התורה בראשות מרנן גדולי ישראל שליט"א במחאה וזעקה אדירה על גזירת גיוס בני הישיבות", נכתב על אחד השלטים.

את המשא המרכזי נשא הגר"ש אוירבך שאמר כי "מדובר במלחמה ובמאבק על נשמת חיינו, על התורה הקדושה, על מה שאנו אומרים בכל יום 'כי הם חיינו ואורך ימינו', על מה ששקול כנגד הכל, כאשר נלחמים בהדיא ממש כנגד החיים שלנו כנגד התורה הקדושה!".

"בזמן שכזה כאשר נכנסה קרירות, נכנס 'אשר קרך' בתוך תוכנו, בתוך היכלי התורה והישיבות, אותם שהיו תמיד המקלט והמקום השמור ביותר, וכמו שאמר רבינו החזו"א שהם ה'מדבריות' שעליהם מדבר הרמב"ם, המקום של המלחמה כנגד הרע, ה'משכהו לבית המדרש', ועכשיו ד' ירחם - כעת זה בתוך תוכו של בית המדרש!", הוסיף הרב אוירבך, "פעם ידעו ש'פן ירבה' זו עצת פרעה. אבל היום רוצים שגם בתוכנו ידברו על 'פן ירבה' ח"ו. ובאים בטענות של 'להכיר במציאות' ח"ו וכל מיני דברים נוראים כאלה".

בדבירו הוסיף להזהיר מפני ה"קרירות" שנכנסה לעולם הישיבות ואמר כי "אני מפחד להוציא מן הפה, אך הקרירות הזו משפיעה גם על תלמודי התורה וחינוך הבנים. ממש ולהיפך ממה שתמיד מסרנו נפשנו על זה, תמיד היתה הקפדה על 'לכי בעקבי הצאן על משכנות הרועים', כל הגדולים מסרו נפשם על החינוך וכבר יש ברעק"א, שאמר שהעיקר הוא השמירה על החינוך, ונכנסת רוח הקרירות כשנהיו ח"ו 'חכמים' יותר מכל מה שהיה בדורות הקודמים. ואיך יעלה על הדעת להתרחק מכור מחצבתנו מהאמת האמיתית, לא יעלה על הדעת להיות חלק מזה, להשלים עם זה!".

הרב אוירבך המשיך ודיבר נגד ההתייצבות בלשכות הגיוס ואמר כי "כמה יש להזהר מלשתף פעולה וללכת להתייצב ולהיות שם, הרי כמה קרירות זה מכניס ללכת למקום וכפי שהיה עם מי שהיו שם, כמה יש לבכות כל יום על מה ששומעים, כשלכתחילה הולכים לשם וכמה בני תורה שניסו ללכת וניסו להשפיע עליהם על הגיוס - הרי זה מבהיל כל רעיון, הם מבקשים למעט מהיכלי התורה, זה כוח הרע והערב רב אבל אך יתכן להיות שותפים לזה?, וכמה זה משפיע על חינוך הבנים והבנות!".

החלטות הכינוס
החלטות הכינוס
הגדלה

בכינוס נשא דברים גם הגאון רבי שמואל מרקוביץ שאמר כי "הכל מתחיל מזה שחושבים שהכל מותר בשביל פרנסה", ואמר כי "כל המטרה שלהם לעשות מצב ואוירה שיש כביכול שתי אופציות: אפשר עם תורה ואפשר בלי תורה. זה חורבן גדול שעלול להרוס כבר אצל הילדים שלנו, ועל כך אנחנו צריכים להילחם".

הגאון רבי צבי פרידמן אמר בדבריו כי "אנחנו לא צריכים להמתין לעתיד, לראות מה ייצא מהחוק בעוד כמה שנים. עצם החוק שהתקבל בכנסת הוא ה'עשרה בטבת' של חורבן התורה והיהדות".

בתום המעמד המרומם הוקראו החלטות הכינוס ע"י הגאון רבי יעקב ונדרוולדה ר"מ ישיבת גרודנא.