אאא

משהו קורה עם הנשים הדתיות בשנים האחרונות, והמשהו הזה הוא לא טוב. מאוד לא טוב. לאחרונה הגיש ארגון 'קולך', ארגון של נשים פמיניסטיות דתיות, תביעה לבג"ץ נגד רדיו 'קול ברמה' על כך שלא נשמעות שם נשים.

לא אכנס לדיון לגופו של עניין, כי הרי ברור לחלוטין שזכות ההלכה, ואולי אף חובתה, וגם עקרונות הדמוקרטיה והתפיסה הליברלית, עומדים לרדיו 'קול ברמה' שלא להשמיע נשים בכלל. נסתפק בכך שנציין שרוב הנשים המופיעות בכלי התקשורת הדתיים, מתאפיינות בפמיניזם ובפריצת גדר.

אלא שלנשות 'קולך' אלה, לא אכפת בכלל שנשים לא משדרות ב'קול ברמה'. אכפת להן רק מכך שיש בהלכה היהודית מושג של קדושה וצניעות, הסותר את תפיסתן הליברלית. הן ינצלו כל הזדמנות כדי לצאת נגד ההלכה. כל הזדמנות. כמה שהן אוהבות את השררה, העוצמה, הכוח והפרסום.

הן מתיימרות להיות נשים דתיות, אפילו אורתודוכסיות, אבל הן גרועות מהחילוניות. כי בניגוד להן, הנשים הליברליות החילוניות אינן מבקשות להמציא דת חדשה. חלק הולך וגדל מנשות הציונות הדתית, מצויות בתהליך התפרקות מוחלטת. די לשמוע אותן בכלי התקשורת. את העזות שלהן. את ביטחונן העצמי. והגברים שם מתרפסים כלפיהן. בכל עימות תקשורתי בינן לבין איש דתי, הוא רועד כעלה נידף. שמא ייתפס כמי שאינו שוחר דיו את הפמיניזם העלוב שלהן.

פעם הייתה האישה היהודייה סמל לאצילות ועדינות נפש. היא הרשימה בעולמה הפנימי. הקרינה מכובדות, רצינות ועומק רוחני. מי הייתה מעיזה להופיע בתקשורת? מי הייתה מעיזה להופיע בכלל? בעדינותה היא הייתה עמוד התווך של הבית היהודי והתגלמות הטוהר של העם היהודי. האישה הדתית של היום הפכה לאשה וולגרית, שאינה מהססת להתריס נגד כל דבר שבקדושה ועוד בשם היהדות. פתאום יש רבניות. פוסקות הלכה. אומרות קדיש. רק בורותן שקולה לחוצפתן.

הן יתמכו בנשות הכותל. במנייני נשים. יפגינו נגד הדרת נשים. יעמדו על כך שיהיו דיינות. שתהיה מנכלי"ת לבתי הדין. הן יסיתו למען שירות בחורות בצבא. לא מזמן אמרה לי אחת מהן בשידור ברדיו, שהשירות בצבא מעמיק ומחזק את הדתיות שלהן. באיזו עזות היא דיברה כלפי. באיזה ביטחון עצמי ויהירות. ללא היסוס. ללא שמץ בושה. פעם עוד היו שם נשים ביישניות וחסודות.

אך היום? הם עוד הרי יגישו בג"ץ על כך שקיימות מחיצות בבתי כנסות ובבתי מדרשות. הן עוד יגישו בג"ץ על ההפליה שבברית המילה, הנערכת רק על ידי מוהל. הן יגישו בג"ץ בדרישה שתמונותיהן יופיעו בספרות ובעיתונות החרדית ובראש כל חוצות. על העיתונות הדתית, הן ממילא כבר השתלטו. גם על בג"ץ.

השפעתן בחברה הדתית הולכת וגוברת, והן עוד ישתלטו גם על תודעתם של הגברים שם, וגם של הרבנים. וכי מה הפלא, כשבראש התנועה הציונית דתית עומדת חילונית מחללת שבת, המהווה מוקד הזדהות והערצה של בניה ובנותיה של תנועה זו? רק לחשוב על כך שהרב קוק זצ"ל עמד בראש הלוחמים נגד בחירתן של נשים ואפילו נגד הצבעתן בבחירות. מי יגלה עפר מבין עיניו של קדוש ופרוש זה, לראות את העומדת בראש תנועתו ואת נשות 'קולך'.