אאא

גל הטרור: מנהיגי כל העדות והדתות בישראל, עלו אל הרבנים הראשיים לישראל  הראשל"צ הגר"י יוסף והגר"ד לאו, במסגרת ׳כנס מועצת ראשי הדתות השמיני׳ וקראו יחד לפעול לשלום בין הדתות. 

בכינוס שהתקיים בלשכת הראשל"צ, חתמו מנהיגי הדתות על הצהרה להגברת שלום וסובלנות בין הדתות וקריאה האוסרת אלימות מכל סוג שהוא, בהצהרה נכתב: "כולנו מאמינים באל אחד שאחד משמותיו הוא ׳שלום׳ ולפיכך עלינו לפעול להגברת השלום בין כל בני הדתות". 

את קריאתם חתמו המנהיגים בהצהרה כי ״זכותו של כל מאמין לחיות על פי אמונתו, אולם חובתו של כל מאמין היא לאפשר לזולתו לחיות על פי אמונתו״.

יצויין, כי הראשל"צ הגר"י יוסף ענד בפגישה טס מוזהב של לוחות הברית.