אאא

הסערה סביב אישור חוק הגיוס המתוקן: לקראת עצרת המחאה שתיערך הערב בירושלים כנגד אישור החוק יוצאים גם רבנים ספרדים בקריאה נגד החוק.

בקריאה המתפרסמת היום יוצאים רבנים וראשי הישיבות בני עדות המזרח נגד המגמה של המכסות והיעדים הנמצאים בחוק החדש.

תחת הכותרת "זעקת גדולי התורה", כותבים הרבנים: "הנה שמענו בצער רב כי שוב העבירו השלטון חוק לגיוס בחורי ישיבות לגזור מכסות ויעדים על לומדי התורה ולפעול בדרכים שונות, שכל מטרתם למעט את לומדי התורה ויראי ה', ולהביא לגיוס המוני של לומדי תורה לתוך מסגרות הצבא ושירות לאומי, הן בכפיה והן בפיתויים נוראים, רח"ל.

"וע"כ הננו להודיע ולפרסם דעתנו כי לא חל שום שינוי בהוראתם הברורה והנחרצת של כל גדולי ישראל זצוק"ל ושיבלחט"א בדורות האחרונים לאסור באיסור חמור כל שירות צבאי ואזרחי מכל סוג שהוא ואין לשום אדם שומר תורה ומצוות להתפתות ולהתגייס לאותם המסלולים ללא שום הבדל בין חוג לעדה גם אם אינו במסגרת לימודים, ואין ביד שום אדם קטן וגדול לבטל פסק דין זה".

מכתב הרבנים
מכתב הרבנים

הרבנים מוסיפים כי "חובה גדולה על ההורים והמחנכים לשמור ילדיהם לבל יתפתו ויפלו ברשתם של אותם הגייסים והמסיתים שכל באיה לא ישובון, ואנו קוראים בזה לכל מי שבידו לפעול להסיר מכשלה זו של הצבא והנח"ל החרדי וכל שאר המסלולים, ושירות לאומי מקרב מחננו.וכל אותם השותפים בזה עתידים ליתן את הדין ועליהם אמרה התורה (דברים י"ג ז', ט') 'כִּי יְסִיתְךָ אָחִיךָ וכו' לֹא תֹאבֶה לוֹ וְלֹא תִשְׁמַע אֵלָיו וְלֹא תָחוֹס עֵינְךָ עָלָיו וְלֹא תַחְמֹל וְלֹא תְכַסֶּה עָלָיו'".

הגאון רבי משה צדקה, ראש ישיבת "פורת יוסף", הצטרף וכתב כי "הדברים ברורים, וכבר אסרו כל הגדולים שום רב לא התיר וה' יעזור לקבל כולנו עול התורה, והתורה תגן עלינו".

הגאון רבי ציון בוארון כתב כי "לענ"ד עצם החוק מעיקרו וגם לאחר התיקון האחרון טומן בחובו נזק בל ישוער לישיבות הספרדיות וע"כ מחובת כל ראשי הישיבות וגדולי הרבנים להתכנס ולטכס עיצה כדת מה לעשות ויפה שעה אחת קודם מפני דוחק השעה".

על המכתב חתומים בין היתר הגאון רבי בן ציון מוצפי ראש ישיבת "בני ציון"; הגאון רבי אליהו טופיק ראש ישיבת "באר יהודה"; המקובל הגאון רבי דוד בצרי ראש ישיבת "השלום"; הגאון רבי שלמה בן שמעון רב שכונת רמת דוד בני ברק; הגאון רבי אמנון סבאג ראש ישיבת "תפארת משה"; הגאון רבי יצחק רצאבי רב קהילת תימן בני ברק; הגאון רבי יצחק ברכה ראש ישיבת עטרת יצחק", ועוד שורת רבנים.