אאא

טרור חובק עולם: מוסדות החינוך החרדים בניו יורק, יזכו לתקציב משמעותי עבור אבטחה וזאת לאור גל הפיגועים שהתרחשו בעולם בתקופה האחרונה.

ההחלטה התקבלה במועצת העיר ניו יורק, שאישרה תקציב של 20 מיליון דולר עבור שירותי אבטחה למוסדות, בהם תלמודי תורה וישיבות.

הצעה זו התקבלה לאחר שעלתה על ידי עסקני אגודת ישראל בארצות הברית שעמלו במשך שבועות רבים להביא לאישורה, בתמיכה גורפת של חברי מועצת העיר.

בעקבות האישור, החל מסוף אדר ב' ייכנס לתוקף התקציב ומוסדות החינוך יזכו לאבטחה מתוגברת יותר מהיום, שתכלול מאבטח נוסף לכל מוסד שבו לומדים 500 תלמידים, במידה ויהיו תלמידים נוספים יוצב מאבטח נוסף.

על פי החוק המאבטח חייב לשאת נשק ורישיון לכך מהמדינה ומהעירייה. משכורתם של המאבטחים זהה למאבטחים אחרים בשירות המדינה.